Podrobné vyhledávání ve všech kategoriích  

Výhodné balíčky

Náhodný tip


Novinky InfoČeskoPočasí v ČR

meteopress.cz meteopress.cz

Úvod - Ostravsko, Opavsko a poodří - Albrechtičky - ALBRECHTIČKY


Upravit informace | Vložit novinku | Vložit akci | Tisknout

ALBRECHTIČKY

Informace garantovaná majitelem/správcem
Místo:Obecní úřad Albrechtičky
Adresa:Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky
Telefon:+420 556 428 016
Email:obec(zavináč)albrechticky(tečka)cz
WWW:http://www.albrechticky.cz
GPS:49°42'0,770"N, 18°5'40,860"E
Odpovědná osoba:Ing. Eva Tripská, starostka
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Fotografie (12)[Zobrazit náhledy]

Obec Albrechtičky leží na pravém břehu řeky Odry v její těsné blízkosti a zároveň ve střední části chráněné krajinné oblasti Poodří. Z východní strany přiléhá těsně k okraji letiště Ostrava-Mošnov, jehož značná část je vybudována na k.ú. Albrechtičky.

Status: obec
Celková výměra: 392 ha
Počet obyvatel: 727 (k 1.1.2023)
Okres: Nový Jičín
Obvody, části: Albrechtičky
Střední nadmořská výška: 241 m n. m.
Nejníže položený bod: 237 m n. m., řeka Odra
Nejvýše položený bod: 252 m n. m., letiště

HISTORIE

Obec Albrechtičky patří k nejstarším v okolí. Dobu jejího založení přesně neznáme, ale podle historických pramenů existovala již v polovině 14. století, když nad celým okolím vládl mocný rod z Kravař. Podle listiny z Helfštýna připadly Albrechczicze, po oddělení od Kravařska, hradu Štramberku. Tam patřily až do roku 1437. V této sedmdesátileté době měla obec dobré i zlé pány. Obec Albrechczicze patřila ve středověku k nejzámožnějším v okolí. Právem můžeme říkat, že ve středověku měla svou zlatou dobu. Roku 1437 se Albrechczicze staly biskupským manským statkem a dvůr v Nelhubli náležel k tomuto statku. Nemáme žádné zprávy o tom, který pán z hradu Štramberk prodal Albrechczicze a který olomoucký biskup je koupil. Roku 1481, zřejmě po vymření rodu z Kravař, králové Matyáš a Vladislav prodali Štramberk i s příslušnými obcemi (Ženklava, Rybí, Libhošť, Veřovice, Mořkov, Hodslavice, Rokle, Životice, Žilina, Bludovice, část Závišic, biskupský manský statek Skorotín a Albrechczicze, Velký Mošnov, Mošnovice a dvůr v Nelhubli - to je dnešní Nová Horka) bratrům Potázovi, Dobešovi a Benešovi z Boskovic. Ti jej ale ještě téhož roku prodali vladykovi Benešovi z Hustopeč. Po něm připadl Štramberk Lackovi z Hustopeč, který daroval obci "úmrtné" právo. Od Lacka z Hustopeč koupil v roce 1523 štramberské panství spolu s lénem Nová Horka Bernard ze Žerotína. Tím bylo léno počítáno k Fulneckému dominiu.V polovině 16. století se statek Nová Horka osamostatnil a zdědila jej Anna Marie Cetrysová z Kynšperka, po svém otci Oldřichu Cetrysovi. První šlechtic, který se na tomto novém sídle uvádí od roku 1590, byl Jan Sedlnický z Choltic. Jádro původního statku, tvořeného dvorem v Nové Horce, Skorotínem, Mošnovem a Albrechtičkami, bylo pak udíleno jako biskupské léno až do zániku feudalismu a lenní soustavy olomouckých biskupů v 60. letech 19. století. Tak patřily Albrechczicze v průběhu několika staletí nejprve ve 13. století hradu Jičínskému, v 15. století hradu Štramberskému a pak vladykovi Benešovi z Hustopeč. Od 16. století připadly nově zřízenému panskému sídlu v Nelhubli - Nové Horce.

Albrechtičky jako zemědělská obec byly zaměřeny již od dávné minulosti na chov plemenného hovězího dobytka, chov koní, vepřů a drůbeže. Samotná obec Albrechtičky, bez Nové Horky, měla až do roku 1918 celkem 390 ha veškeré katastrální plochy.

Osvobození obce za druhé světové války předcházela průzkumná činnost ruského letectva. Mezi Albrechtičkami a Mošnovem se rozkládalo polní vojenské letiště. S blížící se frontou se stupňoval počet přeletů a na vesnici začaly dopadat letecké zápalné a tříštivé pumy. Albrechtičky byly osvobozeny 3. května 1945. Téhož dne se pokusila německá vojska o protiútok, tento ale byl odražen s velkými ztrátami.

V roce 1955 se začalo s výstavbou nového ostravského letiště na katastrech obcí Albrechtičky, Mošnov, Harty, Petřvaldík a Sedlnice a tím nastaly velké hospodářské změny.

Původně samostatná obec byla v roce 1977 administrativní cestou bez souhlasu občanů integrovaná pod město Studénka, kde měla zastoupení třemi poslanci v MěNV města Studénky. V tomto organizačním uspořádání zůstala obec až do devadesátých let, kdy po sametové revoluci v roce 1989 začaly sílit snahy o osamostatnění obce.

Nové obecní symboly byly předány dne 20.6.2000 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václavem Klausem starostovi obce Václavu Pavlíkovi.

Po roce 1990 byly v obci vybudovány inženýrské sítě s možnostmi napojení všech objektů bydlení a provozoven - veřejný vodovod, rozvod plynu, telefonní rozvodná síť a částečně kanalizace splaškových vod. Všechny místní komunikace jsou opatřeny živičným povrchem. V této době byly provedeny také rekonstrukce všech budov v majetku obce.
Proběhlo zalesnění nevhodných pozemků pro zemědělskou činnost v rámci 9. projektu "Zalesnění pravé říční terasy řeky Odry", celkový objem 15 000 listnatých stromů.
V roce 2011 byl vybudován víceúčelový sportovní areál Centrum volného času za dotační podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. Rekonstrukci prošla hasičská zbrojnice s nájemním bytem. Na vedlejším pozemku byla vybudována plocha pro parkování a upraveno veřejné prostranství, kde stojí zrenovovaný morový sloup z roku 1757. Obec zajistila nové pozemky pro výstavbu rodinných domků, jejichž výstavba se postupně realizuje. V roce 2014 byla vybudována a zprovozněná kanalizace splaškových vod, s následnou úpravou místních komunikaci.
Postupnou rekonstrukci prochází i budova kulturního domu. Začátkem roku 2015 byl obecní úřad přestěhován do nových prostor kulturního domu.

PAMÁTKY, ZAJÍMAVOSTI

Na místě původního kostela dnes stojí kostel sv. Mikuláše s kryptou hrabat Vatterů z Lilie v podobě z let letech 1890 - 1892. Na místním hřbitově se nachází několik původních pomníků a křížů, z nichž dva jsou zapsány památkovým úřadem v seznamu památek pod čísly 2055 a 2056 - náhrobek Ferdinanda Vettera von Lilien, empírový náhrobek z r. 1821 a litinový kříž na hrobě Philippine graefin de damm, nejstarší dochovaný litinový kříž v okr. Nový Jičín z roku 1832. V roce 2012 došlo k jejich zrestaurování.

KULTURA

Navštívit můžete Informační centrum a místní muzeum v posledním dochovaném roubeném domě, který byl rekonstruován. Obecní úřad provozuje Kulturní dům, kde poskytuje prostory pro možnost využití sálu s jevištěm a příslušenstvím, i ostatní prostory - kuchyň, jídelnu, malý sál atd. pro kulturní a společenské činnosti všech organizací, spolků i jednotlivců. Konají se zde divadelní představení, dětské akademie - besídky, plesy, schůze a pohoštění u různých příležitostí.

Větší část obce se nachází v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti Poodří. Území podél řeky Odry v katastru obce i v přilehlých územích je bohaté na krásné přírodní zákoutí, rybníky s množstvím různých druhů vodních ptáků. Podle ornitologických pozorování se v této oblasti vyskytuje okolo 300 druhů ptactva, z nichž téměř polovina zde hnízdí. Rovněž rostlinné druhy poskytují bohatost barev a tvarů. Územím prochází naučná stezka, která vede podél přírodní rezervace KOTVICE a pokračuje lesním porostem směrem na "LOUKY u Petřvaldíku" a dále na "POLANECKOU NIVU".

SPORT, TURISTIKA

V roce 2010 proběhla úprava víceúčelového areálu u kulturního domu z dotace MAS Regionu Poodří. Součásti areálu je dětské hřiště a hřiště pro minigolf. Areál slouží občanům a turistům k odpočinku a relaxaci, je rovněž využíván k pořádání různých kulturních akci obce a místních spolků.
V roce 2012 byla dokončena výstavba víceúčelového areálu Centrum volného času. Je zde k dispozici kvalitně vybavená posilovna, sál pro cvičení aerobicku, jógy nebo zumby, sál s ping-pongovým a kulečníkovým stolem. Součásti areálu je víceúčelové hřiště pro tenis, florbal, volejbal. V obci probíhá bohatá činnost různých spolků a zájmových sdružení, které tyto prostory ke své činnosti využívají.
V areálu letiště Mošnov - Albrechtičky je motokárová dráha, kde si můžete zazávodit.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování pro nenáročné turisty nabízí ubytovna Kotvice s kapacitou 36 lůžek (+420 720 332 733).

DOSTUPNOST

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 17 km jihozápadním směrem od Ostravy.
  • Autem: nedaleko obce vede silnice II/464 ze Studénky, obcí vede silnice III. třídy
  • Autobusová doprava: zajišťuje Connex Morava a.s.; Nový Jičín
  • Vlakem: žst. Studénka (trať č. 270), vzdálenost 4,6 km nebo žst. Sedlnice (trať. 325), vzdálenost 4,7 km.
  • Na kole: cyklotrasa č. 8, Radegast Slezsko, Greenway K-M-W.
  • Pěšky: obcí prochází žlutá TZ severním směrem na Petřvaldík, západním směrem do Studénky.

ZDROJ INFORMACÍ: www.albrechticky.cz


V okolí 10 km najdete


359 m
UBYTOVNA KOTVICE V ALBRECHTIČKÁCHOstravsko, Opavsko a poodří / Albrechtičky
Kapacita bez přistýlek: 40, v ceně od 120 Kč do 250 Kč (osoba/noc)
Města a obce
2,9 km MOŠNOV
3,3 km STUDÉNKA
4,5 km BARTOŠOVICE
6,4 km BRAVANTICE
6,4 km JISTEBNÍK
6,6 km VELKÉ ALBRECHTICE
7,4 km STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ
7,5 km PŘÍBOR
[Další... (7)]
Stravování a zábava
3,0 km KLUB PEKLO VE STUDÉNCE
7,5 km ČAJOVNA VE STARÉ KOVÁRNĚ V PŘÍBOŘE
Historické zajímavosti
157 m NÁHROBKY NA OBECNÍM HŘBITOVĚ V ALBRECHTIČKÁCH
181 m KOSTEL SV. MIKULÁŠE V ALBRECHTIČKÁCH
2,0 km ZÁMEK NOVÁ HORKA
2,0 km KAPLE SV. KŘÍŽE VE STUDÉNCE
3,1 km STARÝ A NOVÝ ZÁMEK VE STUDÉNCE
3,3 km FARNÍ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE VE STUDÉNCE
3,3 km ZÁMECKÁ BRÁNA VE STUDÉNCE
4,7 km FARNÍ KOSTEL VŠECH SVATÝCH VE STUDÉNCE
[Další... (25)]
Přírodní zajímavosti
970 m PR KOTVICE
1,2 km CHKO POODŘÍ
8,5 km RYBNÍKY VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ
Technické zajímavosti
9,7 km VĚTRNÝ MLÝN V BRUŠPERKU
Kultura
2 m KNIHOVNA V ALBRECHTIČKÁCH
2 m KULTURNÍ DŮM V ALBRECHTIČKÁCH
175 m MUZEUM V ALBRECHTIČKÁCH
415 m CENTRUM VOLNÉHO ČASU V ALBRECHTIČKÁCH
3,1 km KNIHOVNA - PANSKÁ VE STUDÉNCE
3,2 km VAGONÁŘSKÉ MUZEUM VE STUDÉNCE
3,3 km KNIHOVNA VE STUDÉNCE
4,4 km DŮM PŘÍRODY POODŘÍ BARTOŠOVICE
[Další... (13)]
Turistika
1,1 km NAUČNÁ STEZKA KOTVICE
2,5 km ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA VE STUDÉNCE
7,3 km CYKLOSTEZKY VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ
7,3 km NAUČNÁ STEZKA BOROVECKÉ RYBNÍKY V PŘÍBOŘE
8,9 km NAUČNÁ STEZKA PROSKOVICKÉ LOUKY VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ
Sport
2,1 km SPORTOVNÍ RYBOLOV VE STUDÉNCE
2,3 km PŮJČOVNA MOTOKÁR V ALBRECHTIČKÁCH
3,0 km MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ VE STUDÉNCE
3,1 km DRÁHA BMX VE STUDÉNCE
3,1 km JEZDECKÝ KLUB STUDÉNKA
3,2 km ZIMNÍ STADION VE STUDÉNCE
3,2 km SPORTOVNÍ CENTRUM STUDÉNKY
3,3 km HOROLEZECTVÍ VE STUDÉNCE
[Další... (14)]
Obchod a služby
180 m INFORMAČNÍ CENTRUM - ALBRECHTIČKY
2,0 km LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA
3,3 km INFORMAČNÍ CENTRUM - STUDÉNKA
4,5 km INFORMAČNÍ CENTRUM - BARTOŠOVICE
7,5 km INFORMAČNÍ CENTRUM - PŘÍBOR
9,2 km INFORMAČNÍ CENTRUM - BRUŠPERK
9,3 km CYKLOSERVIS STANISLAV OSLZLA BRUŠPERK
  Další možnosti regionu ... Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.Komentáře k článku

Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku
Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení. Smyslem komentářů je předání dojmu či tipů ostatním. Nejedná se o chatovou místnost. Prosíme všechny přispívající o slušnost a věcnost. Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky nesmyslné. Taktéž si vyhrazujeme právo rušit příspěvky porušující zákony ČR, vulgární, spamující, urážející, pomlouvající, nerespektující soukromí ostatních, příspěvky nezákonné, propagující jakoukoliv nesnášenlivost, diskriminaci či skrytou reklamu. Odesláním komentáře dáváte souhlas k uveřejnění Vaší IP adresy na serveru InfoCesko.cz. Vaše jméno či nick nesmí zneužít jméno známé osoby.
Redakce neodpovídá za obsah diskusních příspěvků.
Text komentáře:
Jméno:   Email (nepovinné):
CAPTCHA imageZadejte výsledek:
TOPlist
O projektu | Kontakty | Napište nám | Zákaznická zóna | Ceník reklamy | Ochrana osobních údajů | Cookies | Partneři | Ikona pro zpětný odkaz