Podrobné vyhledávání ve všech kategoriích  

Výhodné balíčky

Náhodný tip


Novinky InfoČeskoPočasí v ČR

meteopress.cz meteopress.cz

Úvod - Historické zajímavosti - Brno a okolí - Historické budovy - Brno - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ


Upravit informace | Vložit novinku | Vložit akci | Tisknout

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Negarantovaná informace
Adresa:Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
Telefon:+420 545 131 111
Mobil:
Email:info(zavináč)mendelu(tečka)cz;tisk(zavináč...
WWW:http://www.mendelu.cz
GPS:49°12'36,753"N, 16°36'57,157"E
Odpovědná osoba:prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě


Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků.

Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU) tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Zahradnická fakulta sídlí v Lednici, ostatní v Brně. Počet studujících na univerzitě v současné době dosahuje čísla 10 654 studentů, z toho je 585 studentů zahraničních.

Mendelova univerzita dále nabízí prostřednictvím výukových programů celoživotního vzdělávání zabezpečení kontinuálního obnovování znalostí a dovedností a získávání nové kvalifikace jak pro její absolventy, tak i pro široký okruh ostatních zájemců. V obecných rysech koncepce celoživotního vzdělávání navazuje na nabídku, kterou univerzita poskytuje ve svých akreditovaných studijních programech tak, aby se obdobné nebo překrývající kompetence daly získat i v programech celoživotního studia. Tato základní nabídka je rozšiřována o znalosti speciální, související zejména se znalostmi jazykovými, s rozvojem schopností zpracovávat informace, s moderními informačními technologiemi, se zvyšováním znalostí souvisejícími s fungováním současné společnosti a ekonomiky, s podnikáním i s vazbami na globální ekonomické prostředí a globalizační trendy. Výukové programy zahrnují rovněž i problematiku zemědělských trendů, ekologie, práva a komunikace.

Prostřednictvím Univerzity třetího věku (U3V) je na naší univerzitě poskytováno i seniorské vzdělávání jako tříleté zájmové studium občanů, a to cyklem přednášek a seminářů setříděných do tematických bloků, ve kterých se prezentují jednotlivé fakulty univerzity.


Fakulty

 • Agronomická fakulta

  patří spolu s Lesnickou a dřevařskou fakultou k nejstarším součástem Mendelovy univerzity v Brně. Je přímou pokračovatelkou hospodařského odboru ustanoveného při vzniku této vysoké školy. Na Agronomické fakultě postupně vznikají studijní obory a specializace. Obory fytotechnický a zootechnický přetrvávají do současnosti, obory zahradnický a sadovnicko-krajinářský byly vyčleněny a staly se součástí samostatné Zahradnické fakulty, obor meliorační zanikl. Na Agronomické fakultě byly zavedeny specializace plemenářská a krmivářská. Dlouholetou tradici má specializace rybářská, která jako jediná z původních specializací doposud existuje.

  Více zde.

 • Lesnická a dřevařská fakulta

  vzešla z lesnického odboru, který byl na naší univerzitě zřízen již v roce 1919. Současný moderní vzdělávací proces je zaměřen na přípravu odborníků, kteří následně kvalifikovaně působí v různých sférách lidské činnosti, zejména v těch, které přímo či nepřímo souvisejí s krajinou, lesem, dřevem a interiérem.
  Posláním Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně je zejména svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost ve všech oblastech vysokoškolského života a stejně tak působení jako kulturní a osvětové instituce v oblasti vztahu široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a využitelnosti obnovitelných zdrojů, estetickému cítění, bezpečnosti a ochraně, jakož i k etice a managementu.

  Více zde.

 • Provozně ekonomická fakulta

  je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí všechny tři stupně vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce a ročně se na ni hlásí více než 5500 uchazečů.
  Před více než deseti lety bylo studium rozšířeno o informatické obory. Výuka je koncipována tak, aby byla dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění. Život na fakultě se převážně odehrává v novém pavilonu Q, který je plně klimatizován, posluchárny jsou vybaveny moderní multimediální technikou a učebny nabízí přístup ke špičkovým informačním a komunikačním technologiím.
  Absolventi PEF nacházejí uplatnění v oblasti managementu, obchodu, v evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů.

  Více zde.

 • Zahradnická fakulta

  Inženýrské studium je základní formou a sestává z tříletého bakalářského a návazného dvouletého magisterského studia. V obou stupních je výuka organizována denním studiem - prezenční formou i formou kombinovanou (dálkovou). Rozdělením studia do dvou stupňů je studentům nabízena možnost ukončit svá studia již po absolvování bakalářského stupně, případně pokračovat na magisterském stupni k dosažení titulu inženýr.
  Kombinované studium je dálkovou formou výuky určenou především zájemcům z praxe, protože dovoluje studium při zaměstnání nebo vlastním podnikání prostřednictvím blokové podoby kolokviální výuky. Kombinovaný způsob studia klade vyšší důraz na samostatnou práci posluchačů a maximální využití studijní literatury a doprovodných textů. Bakalářský kombinovaný program obsahuje relevantní složení studijního plánu jako prezenční studium. Absolventi této formy mohou také dále pokračovat ve studiu v magisterských programech k dosažení titulu inženýr.

  Více zde.

 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

  byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity. Podnětem pro její vznik byl narůstající význam regionální dimenze společenského a ekonomického života, který se promítá i do oblasti hospodářské politiky, a to v regionálních, národních i mezinárodních souvislostech. S ním souvisí potřeba přípravy nového typu vysokoškolsky vzdělaných odborníků vybavených komplexem znalostí a schopností participovat na řešení problémů vyváženého hospodářského a sociálního rozvoje regionů pro upevňování ekonomické pozice i sociální soudržnosti zemí nejen v rámci EU a postavení evropského kontinentu na světové scéně, ale naplnit i společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí.
  Fakulta svým tematickým profilem a programovým zaměřením, při internacionalizaci studia a zvyšování jeho excelence, garantuje vysokou atraktivitu nejen v národním, ale i v mezinárodním měřítku vzdělávacího a výzkumného prostoru. Reflektuje požadavky systematické a komplexní přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných aktivně přijímat a reagovat na změny národního i mezinárodního prostředí v kontextu globálního i regionálního vývoje. Nabízí možnost vysoké uplatnitelnosti absolventů a jejich prestiže v podnikatelské, obchodní a výrobní sféře, v poradenství, ve státní a veřejné správě, terciární i neziskové sféře, jakož i v institucích EU a dalších mezinárodních vztahů. V současné době FRRMS nabízí studium v osmi studijních programech s příslušnými obory v bakalářském i v magisterském stupni studia.

  Více zde.


Institut celoživotního vzdělávání

Posláním je především zajišťovat vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost orientovanou do oblasti studijních a vzdělávacích programů, výuku vybraných bakalářských studijních programů, realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání a rozvoj seniorského vzdělávání formou Univerzity třetího věku. Mezi další činnosti ICV patří zejména realizace interního vzdělávání pro zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně, zajištění činnosti Poradenského centra, zajišťující vzdělávání poradců a metodiků v zemědělství lesnictví, potravinářství, ekonomice a ekologii v oblasti transferu informací z vědy a výzkumu do praxe a řešení projektů vyhlašovaných MŠMT, GAČR, MZe, ESF apod. V obecných rysech koncepce celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně navazuje na nabídku, kterou Mendelova univerzita v Brně poskytuje ve svých akreditovaných studijních programech tak, aby se obdobné nebo překrývající kompetence daly získat i v programech celoživotního studia.

Více zde.


ZDROJ INFORMACÍ: www.mendelu.cz


V okolí 10 km najdete

Města a obce
1,8 km BRNO
9,2 km KANICE
9,4 km LELEKOVICE
9,8 km MOKRÁ-HORÁKOV
10,0 km OCHOZ U BRNA
Historické zajímavosti
331 m VILA TUGENDHAT V BRNĚ (UNESCO)
1,3 km KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ V BRNĚ
1,5 km MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC V BRNĚ
1,6 km KOSTEL SV. JAKUBA BRNO
1,6 km HOTEL AVION BRNO (NKP)
1,7 km PALÁC ŠLECHTIČEN V BRNĚ
1,7 km BAROKNÍ SCHRATTENBACHŮV PALÁC V BRNĚ
1,8 km MĚNÍNSKÁ BRÁNA V BRNĚ
[Další... (13)]
Přírodní zajímavosti
7,4 km BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
10,0 km NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA JESKYNĚ PEKÁRNA V MORAVSKÉM KRASU
10,0 km PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ÚDOLÍ ŘÍČKY V MORAVSKÉM KRASU
10,0 km ÚDOLÍ ŘÍČKY V MORAVSKÉM KRASU
Technické zajímavosti
3,4 km AREÁL BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ
Kultura
600 m BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM V BRNĚ
1,1 km KINO ART BRNO
1,1 km MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
1,2 km MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ
1,3 km LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST V BRNĚ
1,3 km DIVADLO POLÁRKA V BRNĚ
1,4 km PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA V BRNĚ
1,4 km JANÁČKOVO DIVADLO V BRNĚ
[Další... (21)]
Sport
2,1 km LANOVÉ CENTRUM V BRNĚ
2,2 km PAINTBALL V BRNĚ
5,6 km AQUAPARK KOHOUTOVICE BRNO
7,8 km KOUPALIŠTĚ ŘÍCMANICE
Obchod a služby
2,0 km INFORMAČNÍ CENTRUM - BRNO
  Další možnosti regionu ... Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.Komentáře k článku

Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku
Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení. Smyslem komentářů je předání dojmu či tipů ostatním. Nejedná se o chatovou místnost. Prosíme všechny přispívající o slušnost a věcnost. Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky nesmyslné. Taktéž si vyhrazujeme právo rušit příspěvky porušující zákony ČR, vulgární, spamující, urážející, pomlouvající, nerespektující soukromí ostatních, příspěvky nezákonné, propagující jakoukoliv nesnášenlivost, diskriminaci či skrytou reklamu. Odesláním komentáře dáváte souhlas k uveřejnění Vaší IP adresy na serveru InfoCesko.cz. Vaše jméno či nick nesmí zneužít jméno známé osoby.
Redakce neodpovídá za obsah diskusních příspěvků.
Text komentáře:
Jméno:   Email (nepovinné):
CAPTCHA imageZadejte výsledek:

Beskydy

Přihlášení
Login
Heslo


TOPlist
O projektu | Kontakty | Napište nám | Zákaznická zóna | Ceník reklamy | Ochrana osobních údajů | Cookies | Partneři | Ikona pro zpětný odkaz