Podrobné vyhledávání ve všech kategoriích  

Výhodné balíčky

Náhodný tip


Novinky InfoČeskoPočasí v ČR
meteopress.cz meteopress.cz

Úvod - Redakce - Zajímavosti - Národní kulturní památky prohlášené Vládou ČR dne 29.9.2005


Tisknout

Národní kulturní památky prohlášené Vládou ČR dne 29.9.2005

Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce
Budova horského hotelu a televizního vysílače Ještěd na vrcholu hory Ještěd u Liberce pochází z období let 1966 až 1973. Stavba podle architektonického návrhu Karla Hubáčka patří k nejlepším ukázkám moderní architektury v Evropě, sledující směr humanizace techniky. Ve spojení technicismu se smyslem pro zapojení do terénu a přírodního prostředí zaujímá jedinečné místo v dějinách architektury ve 2. polovině 20. století. V roce 1969 architekt Karel Hubáček získal za její návrh prestižní Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů.

Soubor movitých archeologických nálezů z hradiště Mikulčice z období Velké Moravy
Ucelený soubor 417 movitých archeologických nálezů pocházejících z velkomoravské sídelní aglomerace v Mikulčicích je unikátním dokladem vyspělé hmotné kultury Velkomoravské říše v období od 9. století do první poloviny 10. století. Obsahuje především předměty (šperky, součástky výzbroje a výstroje) zhotovené z drahých kovů. Svým rozsahem a kulturně historickou hodnotou náleží k nejdůležitějším souborům svého druhu ve střední Evropě.

Kodex vyšehradský
Náleží do historického fondu Národní knihovny České republiky v Praze, resp. původního historického fondu pražské univerzitní knihovny, jenž je nejenom nejlépe dochovaným souborem rukopisů a starých tisků v českých zemích, ale i jednou z nejvýznamnějších rukopisných sbírek ve střední Evropě. Bohatě iluminovaný raně středověký, resp. románský Kodex vyšehradský, jeden z nejcennějších rukopisů tohoto fondu, se řadí do uměleckého okruhu tzv. řezenské školy knižní malby v 11. století. Rukopis byl pořízen ke korunovaci českého knížete Vratislava II. prvním českým králem v roce 1086, a proto bývá někdy označován rovněž jako Korunovační evangelistář Vratislavův. Rukopis vyniká obrazovými kompozicemi a především ikonografickým obsahem a patří mezi nejcennější románské práce svého druhu v Evropě.

Pasionál abatyše Kunhuty
Náleží do téhož historického fondu Národní knihovny České republiky v Praze jako Kodex vyšehradský. Byl vytvořen zřejmě ve skriptoriu ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě na objednávku jeho abatyše Kunhuty Přemyslovny, tehdejší přední kulturní činitelky a mecenášky v Čechách, přibližně v období let 1313 až 1321. Je bohatě iluminován. Autorem části textů je Kolda z Koldic, jeden z nejvýznamnějších autorů starší české literatury psané latinsky.

Velislavova bible
Velislavova bible vznikla v Čechách v době kolem roku 1350. Je nazývána podle svého objednatele, mnohonásobného kanovníka a mistra pražské univerzity Velislava, který působil rovněž ve službách Jana Lucemburského a Karla IV., zejména jako diplomat, pronotář nebo zástupce říšského kancléře. Jde o jeden z nejrozsáhlejších obrazových kodexů vrcholného středověku v Evropě a unikátní doklad tehdejšího dvorského umění. Je opatřen početným souborem perokreseb spoře kolorovaných pestrými barvami, jejichž námětové bohatství dokumentuje mimo jiné široké spektrum každodenního života středověkého člověka.

Soubor gotických soch z období krásného slohu v českých zemích
Na přelomu 14. a 15. století bylo postavení českého státu v důsledku tehdejší historické a politické situace dominantní v celé širší střední Evropě. V oblasti výtvarného umění vývoj v českých zemích vyústil ve specifický umělecký styl označovaný jako krásný sloh, jenž se významně uplatnil zejména v sochařské tvorbě a který patřil k jednomu z nejpozoruhodnějších uměleckých proudů v Evropě v období vrcholné gotiky. Vybraný soubor zahrnuje 6 soch, jež jsou typickými reprezentanty uvedeného stylu v Čechách i na Moravě: Plzeňskou madonu (kolem roku 1395) v kostele sv. Bartoloměje v Plzni, sochu Svatý Petr ze Slivice (kolem roku 1395) v kostele sv. Petra v obci Milín, okres Příbram, sochu Svatá Kateřina z Jihlavy (kolem roku 1400) v kostele sv. Jakuba v Jihlavě, Jihlavskou Pietu (kolem roku 1400) v kostele sv. Ignáce v Jihlavě, Třeboňskou madonu (kolem roku 1400) v kostele sv. Jiljí v Třeboni a Šternberskou madonu (kolem 1400) v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku, okres Olomouc.

Soubor zvonů a cimbálů chrámu sv. Víta v Praze
Ucelený, velmi hodnotný historický soubor kampanologických památek tvořený 4 zvony: Zikmund (od Tomáše Jaroše z roku 1549), Václav (od Ondřeje a Matouše na Novém Městě pražském z roku 1542), Jan Křtitel (od Stanislava na Starém Městě pražském z roku 1546) a Josef (od Martina Hillgera z roku 1602), 2 cimbály (od Tomáše Jaroše z roku 1552) a 1 barokním cimbálem (od Zachariáše Deitricha z roku 1735). Zvon Zikmund je významným kovoliteckým výrobkem a současně důležitým mezníkem v českém zvonařství. Jako největší zvon v Čechách se stal i důležitým národním symbolem. Zvony Václav a Jan znamenají v pražské produkci vykročení z gotických tradic výroby zvonů.

Soubor barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla
V období baroka se české země opět staly střediskem umělecké tvořivosti se způsoby řešení úkolů, jež významně obohatily dějiny evropské hmotné kultury jak v architektuře, tak i sochařství, malířství a uměleckém řemesle. V malířském umění měly specifické postavení zakázky pro výzdobu interiérů sakrálních staveb. Jednalo se mimo jiné o rozměrná plátna oltářních obrazů, z nichž bylo vybráno 6 reprezentativních děl - 2 obrazy od Karla Škréty (1610 - 1674): obraz Madona žehná maltézským rytířům v bitvě u Lepanta (kolem roku 1651) v kostele Panny Marie pod řetězem v Praze 1 na Malé Straně, a obraz Nanebevzetí Panny Marie (asi 1649) v kostele Matky Boží před Týnem v Praze 1 na Starém Městě, a dále 4 obrazy od Petra Brandla (1668 - 1735): obraz Narození Panny Marie (1703) v kostele Narození Panny Marie v Doksanech, okres Litoměřice, obraz Smrt blahoslaveného Vintíře (1718) v kostele sv. Markéty v Praze 6 Břevnově, obraz Klanění tří králů (1727) v kostele Zjevení Páně ve Smiřicích, okres Hradec Králové, a obraz Křest Kristův (1715-1716) v kostele sv. Jana Křtitele v Manětíně, okres Plzeň-sever.

Kynžvartská daguerrotypie
Světově unikátní daguerrotypie znázorňující zátiší ateliéru umělce signovaná vynálezcem prvního prakticky používaného fotografického postupu Luisem J. Mandé Daguerrem (1787-1851), která byla zhotovena postupem s nižší citlivostí ještě před zveřejněním jeho vynálezu v roce 1839. Na rubu vlastnoruční zápis knížete Klemense L. Metternicha, jenž daguerrotypii získal.

Soubor automobilů NW a Tatra
Vybraný soubor 5 původních automobilů Tatra (NW Präsident z roku 1898, Tatra 11 z roku 1925, Tatra 80 z roku 1935, Tatra 77a z roku 1937 a Tatra 87 z roku 1947) ze sbírek Národního technického muzea v Praze představuje unikátní reprezentanty produkce továrny Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks-Gesselschaft Kopřivnice, resp. její nástupnické kopřivnické továrny Tatra, našeho nejstaršího domácího automobilového výrobce, jehož význam přesáhl hranice českých zemí, resp. Československé republiky. Všechny automobily dokládají nejenom vývoj automobilového designu a technického zdokonalování značky, ale současně jde i o svědky různých historických událostí. Automobil NW Präsident z roku 1898 (inv. č. NTM 4702) je nejstarším automobilem vyrobeným na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Automobil Tatra 11 z roku 1925 (inv. č. NTM 30008) znamenal převratné konstrukční řešení, ze kterého pak vycházely všechny další modely. Vůz Tatra 80 vyrobený v roce 1935 (model pro tehdejšího presidenta ČSR T. G. Masaryka, inv. č. NTM 22214) byl vyroben jako luxusní typ v nepočetné sérii. Vůz Tatra 77a z roku 1937 (inv. č. NTM 37140) je prvním automobilem s aerodynamicky řešenou karoserií na světě. Automobil Tatra 87 z roku 1947 (inv. č. NTM 24474) proslul jak svojí konstrukcí, tak i tím, že v něm podnikali své tehdejší cesty kolem světa cestovatelé J. Hanzelka a M. Zikmund.

Komentáře k článku

Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku
Vážení návštěvníci, komentáře k místu smí vkládat každý a bez přihlášení. Smyslem komentářů je předání dojmu či tipů ostatním. Nejedná se o chatovou místnost. Prosíme všechny přispívající o slušnost a věcnost. Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky nesmyslné. Taktéž si vyhrazujeme právo rušit příspěvky porušující zákony ČR, vulgární, spamující, urážející, pomlouvající, nerespektující soukromí ostatních, příspěvky nezákonné, propagující jakoukoliv nesnášenlivost, diskriminaci či skrytou reklamu. Odesláním komentáře dáváte souhlas k uveřejnění Vaší IP adresy na serveru InfoCesko.cz. Vaše jméno či nick nesmí zneužít jméno známé osoby.
Redakce neodpovídá za obsah diskusních příspěvků.
Text komentáře:
Jméno:   Email (nepovinné):
CAPTCHA imageZadejte výsledek:


INZERCE:
Nabídka bytu 3+1 v Beskydech
k prodeji

Beskydy

Přihlášení
Login
Heslo


TOPlist
O projektu | Kontakty | Napište nám | Ceník reklamy | Ochrana osobních údajů | Partneři | Ikona pro zpětný odkaz