SCHWARZENBERSKÁ HROBKA V TŘEBONI (NKP)

Informace garantovaná majitelem/správcem
Místo:379 01 Třeboň
Telefon:+420 384 721 193
Email:zamek.trebon@seznam.cz; trebon@budejovice.npu.cz
WWW:http://www.zamek-trebon.eu
GPS:48°59'39,007"N, 14°45'56,042"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Samotná hrobka se nachází 1,5 km od Třeboně v anglickém parku na jižní straně rybníka Svět. Hrobku nechala postavit kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená z Liechtensteinu, s manželem Janem Adolfem II. Schwarzenbergem.

Před stavbou hrobky byly od roku 1784 příslušníci hlavní větve schwarzenberského rodu pohřbíváni ve hřbitovním kostelíku sv. Jiljí v Domaníně (na okraji parku), který už nevyhovoval prostorově ani hygienicky.

Původní projekt nové hrobky navrhl významný rakouský architekt Jan Schmidt. Nebyl ale dostatečně obeznámen s problematickou podloží, proto jej podle místních podmínek upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky. Práce započaly 14.7. 1874 a 29.7.1877 byla slavnostně vysvěcena pražským arcibiskupem a kardinálem Bedřichem ze Schwarzenbergu.

Hrobka je postavena v pseudogotickém slohu podle vzoru italského Campa Santa – pohřebiště slavných mužů. Je to dvoupodlažní budova ve tvaru pravidelného šestiúhelníku.

Kaple je zasvěcena Božskému Vykupiteli a nachází se v ní novogotický oltář z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru zhotovený Josefem Pokorným. Zvláštností je jeho situování na jižní stranu (klasické oltáře byly směrovány na východ). Směr oltáře si vybrali Schwarzenberkové proto, aby vchod do krypty byl ze severu a okny v kryptě procházelo co nejméně slunce. Dalším důvodem byl co největší chlad a nízká teplota.

Stavba je postavena z cihel, do omítky se pouze provádělo napodobení kamenných pískovcových kvádrů. Ke stavbě se nepoužíval cement, ale vyhašené odležené vápno.

V kryptě hroby je uloženo 26 rakví s ostatky členů rodu Schwarzenberků. Jejich těla jsou balzamována a uložena v dvouplášťových rakvích. Každý z členů knížecí rodiny ukrývá zajímavý životní příběh.

Podlaha krypty se nachází asi 1,5 metru pod hladinou rybníka Svět. Přesto je v ní sucho a chladno. Kolem hrobky je totiž vybudován kanál, který je hluboký 2 metry a široký 60 cm. Kanál odvádí vodu do vedlejšího Opatovického rybníka, navíc jím neustále proudí vzduch. Čím je v létě venku vyšší teplota, tím je dole v kryptě větší chlad.

V kryptě se nachází mramorový náhrobek Jana Nepomuka I., jenž byl vytvořen švýcarským sochařem Alexandrem Trippelim v roce 1793 a je zhotoven z jednoho kusu kararského mramoru.

ZAJÍMAVOSTI

Krásný anglický park okolo hrobky má rozlohu 17 hektarů a navrhl ho zahradník Rudolf Wácha. Bylo zde vysázeno 2000 stromů a 40 druhů vzácných dřevin.

STÁLÁ EXPOZICE

Ve svíčkami osvětlené kapli hrobky, akusticky výborně ozvučené, se konají různé koncerty.

OTEVÍRACÍ DOBA

Hrobka je v roce 2015 otevřena 28. března - 1. listopadu
duben a říjen denně mimo pondělí 9.00-16.00 (15.30)
květen a září denně mimo pondělí 9.00-16.00 (15.30)
červen až srpen denně mimo pondělí 9.00-17.00 (16.30)
Polední přestávka 11.45 - 12.45 hodin

VSTUPNÉ

Plné 60 Kč
Rodinné vstupné 160 Kč
děti, studenti, ZTP 40 Kč
senioři 40 Kč

Vstupné pro sjednané návštěvy po ukončení otevírací doby se zvyšuje o 100%

U předem objednaných skupin návštěvníků o minimálním počtu 25 lidí má vedoucí skupiny vstup zdarma

U hromadných návštěv dětí do 6 let (MŠ apod.) se účtuje 20 Kč za osobu

DOSTUPNOST

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 1,2 km z centra Třeboně.
  • Vlakem: žst. Třeboň-lázně, vzdálenost 2,3 km
  • Pěšky: 1,5 km od Masarykova náměstí u zámku, červená TZ a po NS "Cesta kolem světa"
  • Na kole: cyklotrasa č. 1034

ZDROJ INFORMACÍ: http://www.zamek-trebon.eu