LÁZEŇSKÉ MĚSTO TŘEBOŇ

Informace garantovaná majitelem/správcem
Místo:379 15 Třeboň
Email:info@berta.cz; recepce@aurora.cz
GPS:49°0'6,107"N, 14°45'21,877"E
Odpovědná osoba:Bertiny lázně Třeboň s.r.o., Lázně Aurora. s.r.o.
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Využívání přírodních léčivých zdrojů patří mezi nejstarší prostředky, které byly vlastní člověku ve všech etapách vývoje. Organizovaná lázeňská péče v Třeboni má svou tradici trvání více než 100 let. Je historickou skutečností, že v roce 1883 absolvovali první pacienti lázeňskou léčbu v Bertiných lázních, které založil a uvedl do provozu místní učitel a kronikář Hucek. Na břehu Zlaté stoky, s výhledem do rozsáhlých luk s lesnatým horizontem, postavil lázeňskou budovu a tak byl položen základ třeboňského lékařství. Koncem roku 1909 se stala majitelkou lázní Rosalie Vlčková. Fakt, že tehdy poskytovaná lázeňská péče nebyla určena prostým lidem, potvrzuje cena jedné slatinné koupele - činila 16-21 korun rakouské měny. V roce 1939 Rosalie Vlčková prodala lázně městu Třeboň. Byla provedena rekonstrukce lázeňské budovy a léčebných zařízení a provoz byl obnoven 30.6. 1940. Od roku 1941 sloužila budova lázní jako ubytovna pro evakuované německé děti. Koncem druhé světové války byl v objektu lázní zřízen lazaret pro maďarské vojáky a po osvobození v roce 1945 sloužilo zařízení jako lazaret sovětské armády.

Lázeňský provoz byl opětovně zahájen v roce 1946. V roce 1948 byly k dosavadní budově přičleněny objekty hostince "Na novém světě" a obytný dům Státních lesů a statků zvaný Rambouskovna. Správu lázní vykonávaly Čs. státní lázně a zřídla v Praze.

K 1.1. 1957 byla vytvořena lázeňská organizace Československé státní lázně Třeboň, kterou vytvořily Čsl. státní lázně Třeboň, Čsl. státní lázně Bechyně a Čsl. státní lázně Vráž u Písku. Ke vzniku organizace byla lůžková kapacita v Třeboni 57 lůžek. V průběhu let 1957-64 dochází ke generální přestavbě a rozšíření lázní, byly vytvořeny podmínky i pro rozvoj ambulantní péče.

Původně městské lázně jsou významným dokumentem rozvoje socialistického zdravotnictví od roku 1948. Stát nabyl výsadního práva k lázeňskému a zřídelnímu majetku, léčebná péče byla zpřístupněna širokému okruhu obyvatelstva a v roce 1951 začleněna do jednotného systému léčebně preventivní péče.

Významným okamžikem rozvoje byla výstavba lázeňského sanatoria Aurora v Třeboni, které bylo uvedeno do provozu 7.11. 1975. Propojením jednotlivých částí objektu byl vytvořen celek, splňující podmínky pro celoroční provoz pro optimální naplňování potřeb pacientů. V průběhu roku 1983 byl připojen k sanatoriu objekt krytého rehabilitačního bazénu, sauny, tělocvičny a solária. Tak byl vytvořen moderní lázeňský celek v Třeboni, kde se denně podrobuje lázeňským léčebným procedurám ve formě ústavní i ambulantní péče 600 - 700 pacientů.

V roce 1960 obdrželo město Třeboň lázeňský statut. Lázeňská zařízení již uvítala řadu vzácných hostů z oblastí veřejného, politického i kulturního života a v léčebnách bylo léčeno mnoho nemocných s chorobami pohybového ústrojí jak z tuzemska, tak i ze zahraničí.

ZDROJ INFORMACÍ: www.berta.cz