KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ VE STŘÍBRNÉ

Negarantovaná informace
Místo:Stříbrná
GPS:50°21'35,050"N, 12°31'26,830"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Kostel ve Stříbrné je zasvěcen Nejsvětějšímu srdci Páně. O tuto pseudogotickou jednolodní stavbu se velmi zasloužil rodák ze Stříbrné Franz Anger, který se v roce 1901 stal předsedou spolku pro výstavbu tohoto kostela. Dne 31. října 1909 byl slavnostně položen základní kámen za přítomnosti světícího biskupa Dr. Václava Frinda. Stavitel August Hochberger z Kraslic ho vystavěl v moderním novogotickém slohu. Již za rok byl kostel slavnostně vysvěcen kardinálem knížetem arcibiskupem pražským, Leo Skrbenským. Prvním farářem se stal dosavadní kaplan Wilhem Schwenzl, který se zasloužil o jeho vnitřní výzdobu a o to, aby byla Stříbrná povýšena na farnost. Patronát kostela převzal hrabě Nostitz.

První velká oprava fasády kostela a fary proběhla v roce 1973. Na věž byla posazena zlacená koule, do níž byl v zaletovaném pouzdře uložen zápis, mince a jména opravářů. V roce 1994 byla provedena výměna střešní krytiny a v dalších letech byla provedena oprava a osvětlení věžních hodin. Každou sobotu se zde koná mše svatá.