ZÁMEK OSTROV

Informace garantovaná majitelem/správcem
Místo:Zámek Ostrov
Adresa:Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Telefon:+420 353 800 542, +420 354 224 950
Email:halova@dk-ostrov.cz, zamek@dk-ostrov.cz
WWW:http://www.dk-ostrov.cz
GPS:50°18'10,439"N, 12°56'24,902"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

HISTORIE

Zámek vznikl přestavbou staršího zatím neznámého objektu. Přestavbu rodové rezidence na renesanční zámek nechal na přelomu 15. a 16. století provést pravděpodobně Kašpar Šlik z ostrovské větve hrabat Šliků. Ve třicátých a čtyřicátých letech 17. století byl zámek upraven a rozšířen Juliem Jindřichem, vévodou Sasko-Lauenburským. V letech 1685-1690 nechal Julius František, vévoda Sasko-Lauenburský před původním šlikovským zámkem přistavět zámek nový – tzv. Lauenburský. Na výstavbě zámku se podíleli významní stavitelé Abrahám Leuthner, Kryštof Dientzenhofer a Giulio Broggio.
Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných velkovévody toskánskými v průběhu 19. a 20. století.

ZAJÍMAVOSTI

Znak císařského orla v kartuši, umístěný ve frontonu hlavního vstupu, pochází z doby, kdy majiteli byli velkovévodové Toskánští. Vstupní portál dokončený roku 1690 je dílem ostrovského sochaře Martina Möckela.

EXPOZICE

Expozice Infocentra Zámku Ostrov prezentuje historii rudného hornictví v Krušných horách od 15. do 20. století, zobrazuje každodenní život horníků, měšťanů a podnikatelské šlechty Schlicků, krušnohorská řemesla 19. století.
Expozice jsou rozděleny do tří částí. První část se týká rudného hornictví a nachází se v Sala Terreně, nebo-li první výstavní sál. Druhá část se nachází přímo v informačním centru a je zaměřená na pracovní tábory na Jáchymovsku. Třetí nejatraktivnější část se nachází v druhém výstavním sále a je věnována šlechtickému rodu Schliků, mincování, jáchymovské latinské knihovně a krušnohorským řemeslům. Zejména paličkářství, rukavičkářství a lžičkářství.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí – neděle: 10.00–17.00 hodin.
Červen až srpen: 10.00–18.00 hodin.

Poslední prohlídka je v 16.00 hodin, o prázdninách v 17.00 hodin.

SLUŽBY INFOCENTRA V ZÁMKU

 • Prodej vstupenek na akce Domu kultury Ostrov
 • Prodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce v síti TicketPortal
 • Prodej suvenýrů, map, publikací, pohledů, poštovních známek a nápojů
 • Tipy na výlety Ostrov a okolí
 • Propagační tiskoviny Ostrova a okolí
 • Veřejný internet a možnost připojení Wi-Fi
 • Kopírování a skenování

DOSTUPNOST

Vzdálenost vzdušnou čarou 770 m jihozápadním směrem z centra Ostrova.

 • Vlakem: žst. Ostrov nad Ohří (trať č. 140), vzdálenost 1.5 km.
 • Pěšky: červená TZ směr nádraží; NS Ostrovsko a hornictví.
 • Na kole: cyklotrasa č. 2198.
 • Autem: parkování v místě.

ZDROJ INFORMACÍ: www.dk-ostrov.cz