JESKYNĚ POSTOJNÁ (AMERIKA) U TURNOVA

Místo:Klokočí
GPS:50°35'56,740"N, 15°12'32,380"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Ve skalní stěně Klokočských skal vzniklo velké množství větších i menších jeskynních dutin. Nejznámější je jeskyně Postojná (Amerika) o rozměrech 16x18 m. Vstup je asi 5 metrů vlevo nad značenou cestou cestou z Turnova na Rotštejn.