JESKYNĚ VINNÝ SKLEP U KYJOVA

Jeskyně Vinný sklep se nalézá 1 km západně od Kyjova na území NP České Švýcarsko. V jeskyni se ke konci zimy vytvářejí ledové krápníky, které mívají lahvovitý tvar - proto název. Jeskyně vznikla zřícením několika balvanů. Lokalita se nachází se na břehu potoka proti Kyjovskému hradu. Dále po červené směrem ke státní hranici asi 800 m je ještě zajímavá tzv. Jeskyně víl, kde se též vytvářejí zajímavé ledové útvary a ledopád. V okolí těchto jeskyní se nachází větší množství skal s ukázkami pseudokrasových jevů.

Otevírací doba :
volně přístupná

Parkování :


Dostupnost :
Lokalita je přístupná po červené turistické značce z Kyjova, asi 1 km. Vede souběžně se silnicí k hranicím a zároveň značenou cyklostezkou údolím říčky Křinice.