VODOPÁD NA LUČNÍM POTOCE U KYTLICE

Vodopád se nalézá 4 km západně od Kytlice. Byl uměle vytvořen v 19. století. Jeho tvůrcem byl turistický spolek. Vodopád je velmi dobře zakomponovaný do krajiny a tvoří tak 8 metrů vysokou zajímavost. Lokalita se nachází u silnice vedoucí z Chřibské jižně na křižovatku do České Kamenice a Kytlic pod vrchem Javor, na který vede zelená turistická značka z Chřibské či Kamenického Šenova.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz