NAUČNÁ STEZKA TEREZIINO ÚDOLÍ U NOVÝCH HRADŮ

Délka trasy:5 km

Zaměření: botanická, historická

Nadm. výška:

Doba návštěvy:

Počet zastavení: Trasa se 14 zastávkami vede přírodní rezervací Terezino údolí.

Vhodná pro:

Značení:

Jazykové mutace:

Popis trasy:

Délka trasy:

Průběh trasy: parkoviště u vstupní brány v obci Údolí – údolí říčky Stropnice – gotická tvrz Cuknštejn – vstupní brána v obci Údolí

Popis trasy: Na trase návštěvníka čekají nádherná zákoutí říčky Stropnice. Cesta vede okolo historických pavilonů a zároveň nám ukáže zajímavé dřeviny a pozoruhodná uskupení dubů, buků, smrků a borovic. Součástí trasy je též významná gotická tvrz Cuknštejn - vzácný příklad vladyckého sídla ze sklonku středověku.

Parkem prochází také červená turistická značka vedoucí z Nových Hradů přes Cuknštejn směrem na Dobrou Vodu do Novohradských hor.

Zastávky:

Dostupnost: 2 km po silnici z Nových Hradů do Horní Stropnice - obec Údolí.