NAUČNÁ STEZKA BOŘEŇ U BÍLINY

Začátek trasy je v lázeňském areálu, odtud vede po pravém břehu řeky Bíliny až na vrchol Bořně. Trasa kopíruje zelenou turistickou značku, což zaručuje její průchodnost a bezpečnost. Stezku vybudovali studenti gymnázia v Bílině.

Délka trasy : 3,5 km
Popis trasy : Naučná stezka Bořeň je dlouhá 3,5 km s převýšením 340 m a je na ní zabudováno celkem 12 informačních tabulí, z toho 7 v Národní přírodní rezervaci Bořeň. Stezka je zaměřena na botaniku, zoologii, ekologii a geologii.