ZÁMEK A MUZEUM - SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Negarantovaná informace
Adresa:náměstí Svobody 1, 335 61 Spálené Poříčí
Telefon:+420 371 594 636, 371 594 654 (Městský úřad Spálené Poříčí)
Mobil:+420 605 368 410 (IC, letní sezona)
Email:mesto@spaleneporici.cz; infocentrum@spaleneporici.cz
WWW:http://www.spaleneporici.cz
GPS:49°36'52,610"N, 13°36'22,280"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Zámek byl Adamem Vratislavem postaven na místě původní gotické tvrze v r. 1617, stavba ovlivněna rozhraním renesance a baroku a završena romantickým cimbuřím. Na d vstupem ve věži jsou umístěny znaky Vratislavů z Mitrovic a manželky Kocové z Dobrše. V 19. století dostavěna novogotická věž. Velmi zchátralý objekt začal být opravován v r. 1990. Za shlédnutí stojí výstavní prostory, původní restaurovaný strop v koncertním sále, renesanční portály.
V říjnu r. 2000 byla zahájena rekonstrukce východní fasády. Při opravách v r. 2001 byly v jižním opěrném pilíři nalezeny čtyři kvádry z hrubozrnného pískovce. Největší z nich má jednu hranu částečně seříznutou ve stylu pozdní gotiky. Taktéž v jihovýchodním rohu zámku jsou zabudovány další tři pískovcové kvádry. Je velmi pravděpodobné, že tyto kvádry pocházejí z původní gotické tvrze. Upravený kvádr z jižního opěrného pilíře byl před omítnutím vyjmut a je nyní umístěn jako exponát v historické expozici v zámku.

V budově zámku sídlí Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí. Prostory zámku jsou využity i jako internát pro studenty. V části zámku je přístupné muzeum. Zámek je dále využívaný jako kulturní centrum Spáleného Poříčí.

Zajímavosti
Zámek je významný i tím, že v něm byly dvakrát ukryty korunovační klenoty.

Stálá expozice

 • Expozice místních řemesel a historie: V přízemí renesančního zámku ve Spáleném Poříčí se nachází muzeum ukazující historii kraje od archeologických nálezů až po rozvoj řemesel a spolků ve 20. století. Expozice představuje ve fotografiích a stručných popisech zemědělství, obchod, podnikání i spolkový život ve Spáleném Poříčí. Část expozice je věnována archeologickým nálezům od doby kamenné až po 19. století. V malé expozici najdete ukázky řemesel i s dobovými fotografiemi. Dále jsou zde památky na slavné rodáky, literatura, historické stavební výkresy aj.


Otevírací doba
Částečně přístupný veřejnosti. Otevírací doba je dle dohody.
Přístupný je také zámecký park.

Vstupné
dospělí 20 Kč
děti 10 Kč
při hromadné akci (nad 15 osob) 15 Kč/osoba

Služby
 • rezervace: ano
 • platba kartou:
 • fotografování, filmování: ano
 • přístup psa: ne
 • sociální zařízení: ano
 • prodej: ano
 • občerstvení:
 • pronájem prostor: ano
 • svatební obřad: ano, každou první a třetí sobotu v měsíci, 371 594 636
 • úschovna:
 • šatna:
 • kouření:
 • služby cyklistům: do budoucna, nyní je Spálené Poříčí na značené cyklostezce


Bariéry
Bezbariérový přístup. Přístupné je přízemí zámku.

Parkování
Před budovou zámku.

Dostupnost
Obec leží při silnici, vedoucí z Rožmitálu pod Třemšínem na Plzeň, asi 25 km jihovýchodně od Plzně.