ZÁMEK NIŽBOR

Negarantovaná informace
Adresa:Na Zámku 260, 267 05 Nižbor
Mobil:+420 606 027 133, 725 759 344
Fax:ickk@uappsc.cz
WWW:https://www.zameknizbor.cz
GPS:49°59'59,328"N, 13°59'56,879"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Informační centrum keltské kultury bylo Ústavem archeologické památkové péče zprovozněno v roce 2004 v prostorách zámku Nižbor jako součást velkého grantu Keltská Evropa. Zámek se tak stal trvalou připomínkou keltské minulosti Čech a svou polohou naproti slavnému oppidu Stradonice zprostředkovává svým návštěvníkům nejen poznání, ale také atmosféru keltského světa.

HISTORIE

Původní hrad byl postaven v polovině 13. století na ostrohu nad soutokem řeky Berounky a Habrového potoka. Nechal jej zbudovat pravděpodobně Přemysl Otakar II. Hrad měl ochrannou úlohu při střežení přemyslovkého loveckého hvozdu s centrem na Křivoklátě.
V roce 1425 byl dobyt husitskými vojsky.
Až do roku 1601 byl Nižbor královským majetkem, poté byl zastavován šlechticům.
Po bitvě na Bílé Hoře získal i s přilehlým panstvím rod Valdštejnů, který zámek proměnil na honosnou barokní rezidenci. Přestavby se také dočkala stará zámecká kaple sv. Kateřiny, která byla v roce 1724 nově zasvěcena Povýšení sv.Kříže.
Dalším majitelem zámku se od roku 1731 stal rod Fürstenbergů, pod kterými bylo převedeno celé Nižborsko pod správu Rakovnického kraje, která trvala téměř do poloviny dvacátého století. Díky schválené pozemkové reformě byli Fűrstenbergové ve dvacátých letech minulého století nuceni postoupit státu většinu svého majetku, do kterého spadalo i nižborské panství. V roce 1785 se poprvé objevuje název "Nyžbor".
Za socialistické éry zámek značně zpustl a ocitl se v havarijním stavu.
V roce 1996 zámek zakoupila obec do svého vlastnictví a postupně se snaží o jeho záchranu.

ZAJÍMAVOSTI

Zámek je nemovitou kulturní památkou.
V roce 2006 byl pod zámkem umístěn a vysvěcen nový dřevěný kříž.

EXPOZICE

Keltové v srdci Čech... a co bylo před nimi - multimediální projekce, která přibližuje keltskou kulturu, pohyb keltského lidu Evropou, náboženství, řemeslnický um.

Prvorepubliková archeologie - expozice o počátcích archeologického oboru v Československu, archeologické objevy kelstkého oppida ve Stradonicích, hrobů lovců mamutů v Dolních Věstonicích, a dalších.

Obytné zámecké pokoje s dobovým vybavením a výzdobou.

PROVOZNÍ DOBA

KVĚTEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN: otevřeno o víkendech a svátcích, 10.00 - 17.00 hod.
ČERVEN - SRPEN: otevřeno denně 10 - 18 hod.

CENÍK

  • Plné vstupné 50 Kč.
  • Snížené vstupné 20 Kč.

SLUŽBY

Prodej upomínkových předmětů
Sociální zařízení

DOSTUPNOST

Zámek se nachází v centru obce Nižbor.

  • Vlakem: žst. Nižbor (trať č. 174), vzdálenost 1 km.
  • Pěšky: červená TZ směr Lány a směr Rakovník; modrá TZ směr Malé Kyšice.
  • Na kole: cyklostezka č. KO7, KO8
  • Autem: parkování v místě, zdarma.

Zdroj informací: www.zameknizbor.cz