KAPLE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE - SVATÝ JAN POD SKALOU

Negarantovaná informace
Adresa:266 01 Svatý Jan pod Skalou
Telefon:+420 311 672 115
Email:ou@svatyjan.cz
WWW:https://www.svatyjan.cz/turistika-volny-cas/
GPS:49°58'15,637"N, 14°8'6,587"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Tato kaple je postavena nad obcí Svatý Jan pod Skalou v místě, kde se podle pověsti poustevníku Ivanovi zjevil sv. Jan Křtitel. V jejím interiéru je instalováno nejstarší kamenné sousoší v Čechách, které představuje sv. Jana Křtitele předávajícího poustevníku Ivanovi kříž. Strop je vyzdoben freskou z roku 1763 s motivem "Nalezení sv. Kříže císařovnou Helenou" od barokního malíře Jana Václava Spitzera.

HISTORIE

Sousoší nechal roce 1602 zhotovit maršálek císaře Rudolfa II. Heřman Kryštof Russworm z místního červeného mramoru. To bylo původně pod širým nebem a značně trpělo povětrnostními podmínkami, proto byla roku 1714 dle návrhu Kryštova Dientzenhofera postavena kaple s půdorysem řeckého kříže. Konečnou podobu po stavebních úpravách dostala kaple roku 1865.
Kaple a sousoší byly v letech 1993-1997 na náklady Svatojánské společnosti, státu a občanů zrestaurovány.

DOSTUPNOST

Kaple se nachází asi 10 min. od kláštera po červené TZ na Skáli.

Zdroj informací: www.svatyjan.cz, informační tabule u kaple