PP ROVNINSKÉ BLUDNÉ BALVANY

Adresa:702 00 Moravská Ostrava
WWW:https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/ro...
GPS:49°49'58,959"N, 18°17'39,487"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Bludné balvany byly objeveny při těžbě písku v Hlučíně - Rovinách a po uzavření pískovny byly v roce 1964 převezeny na toto místo.

Důvod ochrany:
Katastrální území: městská část Moravská Ostrava a Přívoz
Vyhlášeno: 1964
Celková výměra: 25 m2
Nadmořská výška: 214 m n. m.

Valounky centimetrových velikostí, v ledovcových uloženinách jsou na Ostravsku běžné. Říká se jim souvky a mohou výt tvořeny všemi typy hornin, které ledovec při svém šíření ze severských oblastí směrem k jihu erodoval. Bludné balvany větších rozměrů musí byt z odolných hornin (granitoidy, porfyry, migmatity, ruly, amfibolity, kvarcity).

Největší ze skupniny zdejších balvanů dosahují velikosti 190 x 115 x 100 cm a 180 x 115 x 95 cm a jsou převážně z žuly (granitu) s ružovým a rudě červeným draselným živcem. Další příměsi jsou plagloklas, křemen, blotit a akcesorické minerály.
Dva balvany jsou tvořeny migmatitickou horninou - vyvřelou směsnou horninou metamorfního původu.
K rozměrově menším patří balvany tvořené šedým, jemnozrnným kvarcitem.

DOSTUPNOST

Plocha se nachází v parku u výstaviště Černá louka.

Zdroj informací: místní informační tabule, Moravskoslezský kraj