KOSTEL SV. VAVŘINCE V OLEŠNICI

Negarantovaná informace
WWW:http://www.olesnice.cz
Pro detail klikni
Zobrazení na mapě

Kostel sv. Vavřince na náměstí postavený v roce 1839 na místě původního kostela z 15. století, který vystavěli potomci kolonistů (osídlenců), kteří byli původně z Německa. Proto se také náměstí říkalo Německá Olešnice na rozdíl od Moravské Olešnice, která ležela na pravém břehu Olešnického potoka. Kostelík byl dřevěný a byl postaven v roce 1391. Okolo něj byl hřbitov. Kostelík byl vypálen a na jeho místě později postaven kamenný gotický kostel vysvěcený na den sv.Vavřince, tj. 10. srpna 1426. V okolí tohoto kostela se pohřbívalo až do poloviny l8.století, kdy byl hřbitov zrušen, (poslední pohřeb se zde konal v r. 1784). V červenci 1827 stavba neodolala nejničivějšímu požáru v Olešnici. Na jeho místo byl tedy postaven v letech 1831-1839 nový kostel. Změnou původního vzhledu bylo postavení nové střechy na věži kostela v roce 1882. Věž do té doby měla pouze nízkou trojúhelníkovou střechu. V roce 1943 byl kostel znovu vysvěcen na kostel sv. Vavřince. Při pracích na stavbě opěrné zdi v roce 1938 proti radnici bylo nalezeno mnoho kosterních pozůstatků ze zrušeného hřbitova. Při rekonstrukci náměstí v roce 1998 byla při budování kanalizace u severní strany kostela odkryta v hloubce cca 1,5 metru kostnice. Po církevním obřadu byly ostatky uloženy na hřbitově na Moravské straně u kostela sv. Mikuláše.

Poloha : 23 km severozápadně od Boskovic.