SKELMISTRŮV DŮM DOBRÁ VODA - HOGLOVY HUTĚ

Negarantovaná informace
Místo:Dobrá Voda, část obce Malčín
Email:obec.malcin@quick.cz
GPS:49°40'15,871"N, 15°28'0,589"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Dobrá Voda je část obce Malčín v okrese Havlíčkův Brod. Nejproslulejší ze skláren horního a dolního Posázaví, kterým tehdejší obchodníci říkali „české hutě“, byla Dobrá Voda, z níž se zachoval skelmistrovský dům, označovaný jako zámeček. V počátcích vyráběla okenní a zrcadlové sklo.

Havlíčkobrodsko má slavnou tradici ve sklářství. Na slávě českého sklářství 18. a 19. století se podílelo téměř 30 skláren na území Havlíčkobrodska. Zakládali je skelmistři ze slavných sklářeských rodů Adlerů, Čapků, Eisnerů atd. První etapa rozkvětu tamějších skláren se datuje do první poloviny 18. století, kdy je známo přes deset skláren. Podobu zdejších prvních hutí neznáme. Vzácný náčrt sklárny z Dobré Vody z roku 1753 však svědčí o tom, že pro ně byly charakteristické dřevěné stavby. Průměrnou výrobní kapacitu tvořilo 8-10 pánví. Vyrábělo se barokní sklo čiré i neodbarvené - nazelenalé, tzv. Lesní. Nejběžnějšími prodávanými tvary byly poháry, číše, číšky, láhve, lahvičky. Například z Hoglovy huti pochází dokument o zdejší výrobě pivních a vinných sklenic.

Tato huť byla založena v r. 1723 Janem Jiřím Hoglem, který sem přišel z hutě Benešovské na panství Černovickém. Smlouva na dobrovodskou huť s haberskou vrchností byla zanešena v r. 1725 do zemských desk. V roce 1727 Hogl zemřel a huť podědila jeho dcera Rozina. Za deset let po smrti jejího otce jí vrchnost zakázala výrobu skla, ale spor vyhrála a zemský desk rozhodl v její prospěch. Mezi tím založila sklárnu v Černé Vodě v Orlických horách (1748). Obě hutě vedl ještě za jejího života jejím jménem její syn Ignác Režný. Avšak po smrti Roziny dědí huť v Dobré VOdě dcera Marie, provdaná za chraňbožského skelmistra Koppa. V roce 1796 pak podělila obě sklárny její dcera, taktéž Marie, provdaná za Václava Welze, který však byl muzikantem a sklářství nerozuměl. Proto zde skelmistroval Michael Adler a později pak Löffelmann ze sklárny ve Smrčné. Poměry na huti v Dobré Vodě se zlepšily až když se hutě ujal syn Václava Welze Tomáš. Huť zůstala v majetlu Welzů až do jejího zrušení v roce 1871 a velkostatek z ní zřízený až do roku 1948. Welzové před zrušením zklárny v Dobré Vodě založili sklárnu v Hrobu v sev. Čechách, v místech, kde byl blízký dovoz nejdůležitějších výrobních surovin.

O Historii sklářství na Havlíčkobrodsku se dozvíte více v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodu.

Zajímavosti
Nejproslulejší ze skláren horního a dolního Posázaví.

Přístupnost


Vstupné


Dostupnost

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 5 km východně od Světlé nad Sázavou
  • Vlakem: nejbližší žst. Světlá n. S., odtud po modré TZ
  • Autobusem:
  • Pěšky: po modré TZ ze Světlé n. S. nebo po žluté z Lipnice n. S. na Malčín
  • Na kole:
  • Autem:

ZDROJ INFORMACÍ: www.muzeumhb.cz, www.historie.hranet.cz