JIZERSKÉ HORY

Místo:Jizerské Hory
Email:schkojh@mbox.vol.cz
GPS:50°48'0,770"N, 15°12'43,630"E
Odpovědná osoba:Správa CHKO, U Jezu 10 460 01 Liberec
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Jizerské hory se rozkládají v severním cípu České republiky zvaném Frýdlantský výběžek, v oblasti severně od měst Liberec, Jablonec nad Nisou a Tanvald. Částí zasahují také do Polska. Své jméno získaly podle řeky Jizery pramenící na úpatí hory Smrk. Tento vrch je se svou nadmořskou výškou 1124 m nejvyšším vrchem Jizerských hor. U Liberce na jihozápadě Jizerských hor vystupuje Ještědský hřeben, který s nimi tvoří poměrně jednotný celek a bývá také zahrnován do této oblasti.

Hory byly v minulosti zdrojem obživy místního obyvatelstva, dřevo z hlubokých lesů umožnilo vznik sklářského a bižuterního průmyslu, který proslavil Jablonec nad Nisou v celém světě. Původní listnaté dřeviny s převahou buku a jedle byly většinou nahrazeny rozsáhlými smrkovými porosty. Drsné podnebí poskytlo podmínky pro vývin unikátních rostlinných a živočišných společenství s řadou zákonem chráněných druhů. Na četných rašeliništích se vyskytuje podivuhodná květena, nachází se zde květnaté horské louky či mokřady. Proto také bylo zdejší území již v roce 1968 vyhlášeno Chráněnou krajinnou oblastí.

Jizerské hory si až do současnosti zachovaly vzhled severských lesů. V okolí řeky Jizerky vede naučná stezka, která ukazuje geologickou i botanickou výjimečnost Jizerských hor a prochází národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky. Chloubou kraje je soustava kamenných a železných rozhleden s fantastickými výhledy do okolí.

V zimě poskytují Jizerské hory i Ještědsko-kozákovský hřbet skvělé podmínky pro milovníky zimních sportů. Krajina je protkána řadou lyžařských běžeckých tratí, známých jako Jizerská magistrála. Zastánci sjezdového lyžování si přijdou na své na četných upravených sjezdových tratích řady lyžařských center.

Milovníky vodních sportů přitahuje velké množství potoků, říček a přehrad. Přestože oblast nepatří mezi vyhlášené horolezecké oblasti, nachází se zde velké množství žulových skal, které poskytnou horolezcům unikátní zážitky.