HOROLEZECTVÍ - ÚDOLÍ DOUBRAVY U CHOTĚBOŘE

Negarantovaná informace

Nedaleko od Chotěboře vytvořila v tvrdých rulách řeka Doubrava asi 5 km dlouhé kaňonovité údolí, plné skalních věží a obřích hrnců. Najít zde lze i vodopád a kamenné moře. Údolí začíná pod železniční stanicí v Bílku a končí u bývalého Horního Mlýna. V jeho horní části - na úseku 1340 metrů, překonává řeka výškový rozdíl 55 metrů.

Hned na začátku údolí se nacházejí asi 18 m vysoké skály na pravém břehu řeky. Nazývají se "Vláček". Mrazovým zvětráváním pod nimi vzniklo úpatní suťovisko s balvany až 1,5 m velkými. V místě zvaném "Mikšova jáma“ pak spadá řeka Doubrava 1,5 m vysokým vodopádem do hluboké tůně. Skály zde vystupují přímo z řeky a dosahují výšky až 20 metrů. Asi 300 metrů pod Mikšovou jámou stojí na pravém břehu skály "Hrádek". Jejich šířka je asi 70 metrů a maximální výška 20 metrů. Pod nimi je opět úpatní suťovisko, které dosahujíce až k řece. Nedaleko po proudu stojí nevysoká skála "Doupě"se zajímavým stropovitým převisem s přesahem až 2 metry.

Údolí se v této části výrazně zužuje a stává se skalnatější. Řeka zde tvoří úzkou nepřístupnou, přibližně 200 metrů dlouhou soutěsku, zvanou "Koryto". Soutěska je široká pouze 4 metry, skály vystupují přímo z řeky a dosahují výšky až 15 metrů. V soutěsce jsou dva vodopády, vysoké 2 a 2,5 metru. Pod oběma jsou hluboké tůně. U dolního konce "Koryta"je vytvořen obří hrnec o průměru 120 cm a hloubce 35 - 105 cm. Po dalších 150 m vystupuje do výšky více jak 40 metrů nejvyšší skála v údolí -"Sokolohrady“.

Na protějším, levém břehu Doubravy, je jediná skalní věž oblasti, nazvaná "Čertův stolek". Stěna dosahuje výšky asi 30 m. Pod Čertovým stolkem mrazovým zvětráváním vzniklo nejrozsáhlejší kamenné moře v údolí Doubravy. Jeho balvany zasahují až do říčního toku.

Pro lezení je zde vhodných asi 30 skal. Maximální výška stěn je 25 metrů, průměrná výška je 8 metrů. Materiál je rula nebo spíš ortorula. Přehled nečastěji lezených skal a cest:

Hradní stěna – Vzduchoplavců (6+), Promenáda(5), Nota Bene (5+), Houpačka(4)

Čertův stolek – Chotěbořská (4), Fotogenická (5)

Velký hrádek – Dřevorubecká cesta(5), Pytel (5), Diretissima (4)

Bivaková – Cesta praktiků (6)

Solohrad – Stará cesta (3)