RYBNÍK SVĚT U TŘEBONĚ

Rybník Svět se nachází na jižním okraji města Třeboně. Vznikl založením hráze roku 1571 stavitelem Jakubem Krčínem z Jelčan. Byl vybudován v sousedství hradeb před branami města a stal se tak významnou součástí městského opevnění. Dokončen byl roku 1573, první výlov byl uskutečněn v roce 1581.

Délka hráze rybníka Svět je 1 525 m, výška 7 m a šířka koruny 6-13 m. Voda z rybníka je odváděna Světskou stokou do rybníka Rožmberk. Rybník odolal všem přívalovým vodám až do konce 19. století, kdy se velká povodeň, která předtím strhla i hráz Spolského rybníka, přelila přes hráz, na jednom místě hráz strhla a zatopila celé předměstí.

Na ostrově uprostřed rybníka je vybudována jímací studna, ze které je voda potrubím odváděna do pivovaru. Potrubí je vedeno ve dně rybníka a prochází tělesem hráze. Na jižní straně rybníka na poloostrově mezi rybníky Svět a Opatovický se uprostřed cenného krajinářského parku nachází novogotická stavba knížecí Schwarzenberské hrobky z 2. poloviny 19. století. Část porostu vzdušní strany hráze je součástí třeboňského zámeckého parku.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz