KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD

Negarantovaná informace
Místo:Cisterciácký klášter
Adresa:382 73 Vyšší Brod
Telefon:+420 380 746 674
Email:infocentrum@mestovyssibrod.cz
WWW:http://www.mestovyssibrod.cz
GPS:48°37'15,150"N, 14°18'24,160"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Klášter byl založen roku 1259 Vokem z Rožmberka. Prvních 12 mnichů se svým opatem sem přišlo z cisterciáckého kláštera Wilheringu u Lince.

Celkem 7 století zůstal klášterní život ve Vyšším Brodě nedotčen. Poprvé byli řeholníci vyhnáni v roce 1941 nacisty a potom byl v roce 1950 klášter zrušen komunisty. Dnes zde opět žije komunita mnichů, kteří se snaží o obnovu řeholního života a zanedbaného klášterního komplexu.

EXPOZICE

Návštěvníci kláštera si mohou zúčastnit bohoslužeb, a také si mohou prohlédnout gotický chrám, křížovou chodbu a kapitulní síň, barokní knihovnu a řadu uměleckých děl v expozicích klášterních sbírek. Klášterní knihovna je třetí největší knihovnou v českých zemích. Hluboký dojem na každého jistě udělá deskový obraz Vyšebrodské Madony a nezapomenutelným zážitkem bude poslech unikátních klášterních varhan.
V kapli nad hlavní lodí klášterního chrámu je archivován vzácný Závišův kříž.

ZÁVIŠŮV KŘÍŽ

Ke chrámovému pokladu kláštera patří tzv. Závišův kříž. Původ jeho vzniku je nejasný. Podle nejpravděpodobnější z hypotéz se kříž dostal do Čech s uherským korunním pokladem v roce 1270, který dovezla Anna Mačevská, dcera Bély IV., prchající před svým bratrem Štěpánem V., hledající útočiště u své dcery Kunhuty, manželky krále Přemysla Otakara II. Po bitvě na Moravském poli roku 1278 zůstaly klenoty v držení ovdovělé Kunhuty. Po svatbě se dědictví Kunhutino dostalo do rukou Záviše z Falkenštejna, který v době někdy mezi rokem 1280 až 1288 daroval vzácnou relikvii vyšebrodským cisterciákům na důkaz zvýšení prestiže kláštera a zdůraznění významu Vítkovců ve vztahu ke klášteru, jako k reprezentativní rodové nekropoli.

DOSTUPNOST

Vzdálenost vzdušnou čarou 800 m SZ směrem z centra města Vyšší Brod.

  • Vlakem: žst. Vyšší Brod (trať č. 195), vzdálenost 600 m.
  • Autobusem: zastávka Vyšší Brod klášter.
  • Pěšky: modrá TZ od žst. Vyšší Brod a směr Loučovice.
  • Na kole: cyklotrasa č. 1188, Vltavská.
  • Autem: parkování v místě, parkovací automat (platí v rámci celého města).