PP KRÁLOVSKÁ OBORA - STROMOVKA

Adresa:160 00 Praha-Bubeneč
WWW:http://www.praha-priroda.cz/parky-a-zahrad...
GPS:50°6'27,700"N, 14°25'16,880"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

V současné době největší pražský chráněný park slouží k rekreačním, sportovním i kulturně vzdělávacím účelům.

Katastrální území: Praha Bubeneč
Vyhlášeno: přírodní památka od 1988
Celková výměra: 88,61 ha
Střední nadmořská výška: 202 m n. m.

HISTORIE

Královská honitba, založená v poloze jilmové doubravy v nivě Vltavy, existuje již od 13. století, pravděpodobně Přemyslem Otakarem II. r. 1268.
Po roce 1547 začalo období velkého rozvoje. Založen byl větší rybník a sázely se zde stromy přivezené z blízké Šárky. V roce 1559, po předchozím zalesnění pozemků, vznikly dva samostatné, zdí oddělené celky: východní obora s letohrádkem a západní bažantnice s myslivnou, později ovocná zahrada (štěpnice). Toto rozdělení se v podstatě zachovalo až do 19. století.
Za vlády Rudolfa II. byla vytvořena parková úprava, byl podstatně rozšířen stávající rybník a vybudovány další tři menší za účelem chovu pstruhů a vodního ptactva. Napájeny jsou přes kilometr dlouhou Rudolfovou štolou (1593) vedoucí z Vltavy pod Letnou. Dnes je v délce 350 metrů do nitra kopce přístupná s průvodcem. Při úpravách z minulého století byly některé rybníky zrušeny. Vznikla tak současná soustava luk a zalesněných ploch. Z Královské obory se stalo významné arboretum vysazením introdukovaných dřevin a zahradních kultivarů.

ZAJÍMAVOSTI

Na přístupové cestě od Výstaviště se nachází pražské Planetárium, které patří mezi největší na světě.
Rudolfova štola je dnes v délce 350 metrů do nitra kopce přístupná s průvodcem.
V jihozápadní části se nachází Místodržitelský letohrádek.

Zdroj informací: www.praha-priroda.cz