PŘÍRODNÍ REZERVACE LIPSKÁ HORA U LIPÉ

Přírodní rezervace Lipská hora se nachází u Lipé, části obce Třebenice, nad kterou se tyčí 689 m vysoký skalnatý, částečně zalesněný znělcový vrch. Na skaliscích na vrcholu je patrný deskovitý rozpad horniny. Předmětem ochrany je několik druhů ohrožených rostlin, nachází se zde například hvozdík sivý, bělozářka liliovitá a medvědice léčivá. Velké kamenné bloky zvou k odpočinku po namáhavém výstupu, za příznivého počasí se odtud naskýtá rozhled do širokého okolí. Spatřit je možné horu Říp, ale také třeba i okraj Prahy.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz