BAROKNÍ PLASTIKY V BEZNĚ

Negarantovaná informace

V Bezně najdeme několik historicky cenných barokních plastik, jež jsou zařazeny do Státního seznamu památek I. kategorie. Obec dbá o jejich restaurování, díky němuž se sochám navrací jejich původní krása a symbolika.

Poloha: sochy jsou rozmístěny na několika místech města Bezna


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz