NÁRODNÍ MUZEUM - PRAHA NOVÉ MĚSTO

Negarantovaná informace
Adresa:Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Telefon:+420 224 497 111, 224 497 352, 224 497 376
Fax:+420 222 246 047
Email:nm@nm.cz
WWW:http://www.nm.cz
GPS:50°4'45,120"N, 14°25'50,060"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Největší a nejstarší české muzeum bylo založeno v roce 1818. Sídlí ve významné novorenesanční budově, která tvoří dominantu Václavského náměstí.
Počátky Národního muzea byly spjaty s dary z velkých soukromých sbírek aristokratů žijících v Čechách. Skupina osvícenských šlechticů, zejména paleontolog hrabě Kašpar Maria Sternberg, se také postavila do čela přípravných prací k založení muzea.
Dnes jsou v budově Národního muzea jsou instalovány sbírky pravěké, historicko-archeologické, divadelní, mineralogické, geologicko-paleontologické a zoologické. V budově je rovněž umístěna muzejní knihovna a pořádají se zde příležitostné výstavy, přednášky i další kulturní akce.

BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA

Budova byla postavena podle plánu J. Schulze na místě bývalé Koňské brány. Plastická a malířská výzdoba navazuje na výtvarnou tradici generace Národního divadla. Průčelí muzea je přes 100 m dlouhé, do objektu se vstupuje po rampě zdobené skupinou alegorických postav od A. Wagnera - Čechie s Moravou, Slezskem, Labem a Vltavou. Po obou stranách vstupu do budovy jsou symbolické sochy Historie a Přírodních věd J. Maudra. Na fasádě jsou zlacené mramorové desky se jmény vynikajících osobností české vědy a umění. Po stranách kopule hlavní věže můžeme vidět sousoší Obětavost, Nadšení, Láska k pravdě a Láska k minulosti. Na bočních věžích jsou alegorické postavy vědních oborů. Na atikách uprostřed tří bočních stran Muzea jsou symbolické postavy Ctnosti a Čtyři živly.

Vstupní halu Národního muzea zdobí bronzové sochy Libuše, Přemysla Oráče, Přemysla Otakara II. a knížete Václava. Na stěnách můžeme vidět veduty slavných míst české minulosti od J. Mařáka a jeho školy. Významnou částí muzea je Panteon, který je zasvěcen památce velkých osobností českého národa. Panteon zaujímá všechna patra průčelního traktu a je sklenut kopulí. Zdobí ho nástěnné obrazy od F. Ženíška (Libušino poselství a Sv. Metoděj dokončuje překlad bible) a od V. Brožíka (Založení Karlovy univerzity a J. A. Komenský v Amsterodamu). Dekorativní výplně výsečí pod kopulí s alegoriemi Vědy, Moci, Umění a Inspirace maloval V. Hynais. V prostoru Panteonu jsou bronzové sochy a bysty národních velikánů.

EXPOZICE

Historické sály
Panteon
Přírodovědné expozice - v rekonstrukci
Historické expozice - v rekonstrukci
Momenty dějin - multimediální expozice, která se věnuje bouřlivým událostem 20. století na Václavském náměstí od vzniku Československa až po přelom tisíciletí.
Kostra plejtváka myšoka
Krátkodobé expozice a výstavy

Sál minerálů - expozice představuje 4000 ze sbírky 100.000 předmětů.

PROHLÍDKY

  • Prohlídky Panteonu s průvodcem.
  • Komentované prohlídky Historické budovy, .
  • Komentované prohlídky Nové budovy NM.

OTEVÍRACÍ DOBA

Historická budova Národního muzea prošla generální rekonstrukcí, první návštěvníky znovu přivítala 28. října 2018, v den 100. výročí založení samostatného československého státu.
Přírodovědecké a historické expozice se po rekonstrukco budou postupně otevírat na konci roku 2019 a 2020.
Zpřístupněn Panteon, ochoz s kupolím, kostra plejtváka a aktuální výstavy.
Otevřeno denně 10:00 – 18:00 hod.
Komentované prohlídky v 11.00, 13.00, 15.00 a 16.00 hod.

VSTUPNÉ

Vstupné platní pro vstup do historické budovy, nové budovy a aktuální výstavu.

  • Plné vstupné 200 Kč
  • Snížené vstupné 130 Kč
  • Školní skupiny 40 Kč/os.
  • Komentovaná prohlídka - příplatek 30 Kč/os. k běžnému vstupnému.

BARIÉRY

Možnosti bezbariérové prohlídky NM lze předem konzultovat na tel. 224 497 352/376.

DOSTUPNOST

Nachází se v centru Prahy.

  • Vlakem: Praha hlavní nádraží vzdálenost 1 km
  • MHD: Metro A, C - st. Muzeum.
  • Autem: parkování na Wilsonově ulici u nové budovy Národního muzea

ZDROJ INFORMACÍ: www.nm.cz
Akce u nás
25.05.2020 - 30.09.2020
České národní povstání

25.05.2020 - 30.09.2020
Držíme spolu

16.06.2020 - 30.08.2020
Symboly

23.06.2020 - 27.06.2021
Poklady numismatických sbírek

25.06.2020 - 25.10.2020
Mongolsko a Buddhismus