KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

Negarantovaná informace

Gotický kostel byl založen spolu s klášterem v roce 1349 Janem z Dražic. Klenba kostela není původní neboť tehdy vyšší klenba stavby byla Fridrichem z Donína v 16. století nově přebudována. V 17. a 18. století byla přistavěna barokní věž s ochozem a loď kostela byla prodloužena. Vnitřní výzdoba kostela pochází hlavně z 18. století. Ve zdi je zajímavá sanktuaria, což je výklenek ve zdi pro nádobu s hostiemi. Pod kostelem jsou pochováni někteří majitelé benáteckého panství, např. Jan z Werthu.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz