BRADA-RYBNÍČEK

Negarantovaná informace
Adresa:Brada-Rybníček 30, 506 01
Telefon:+420 493 543 210
GPS:50°28'1,420"N, 15°19'55,620"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Obec Brada-Rybníček leží asi 2 km severně od města Jičína, při silnici vedoucí do Liberce. Obec se rozkládá v nadmořské výšce okolo 400 m n. m., na východním úpatí skalnatého vrchu Brada vysokého 485 m. Obec vznikla v roce 1990 osamostatněním od obce Podůlší.
První písemné zmínky o obci jsou datovány k roku 1258. Návrší Brad nalézající se nad jičínskou kotlinou bylo osídleno již v době kamenné, což dokazují některé archeologické nálezy kamenných hlazených nástrojů. Na nejvyšším místě návrší se nad obcí nachází pozůstatky středověkého hradu Brada - terénní nerovnosti a nepatrný zbytek zdi. Nejstarší zprávy o něm pocházejí z let 1241 – 1263. Z historických památek se přímo v obci dochoval kostel sv. Bartoloměje, dřevěná hranolová zvonice stojící u hřbitova a na jižním okraji obce kaple sv. Isidora.
Významnou atraktivitou pro turisty i horolezce jsou Prachovské skály, skalní město, které se nachází v těsném sousedství obce.