KAPLE SV. VOJTĚCHA V HUTI - PĚNČÍN

Negarantovaná informace

Kaple sv. Vojtěcha se nachází uprostřed osady Huť. Jedná se o barokní zděnou stavbu postavenou na obdélném půdorysu s polokruhovým závěrem v letech 1746-1749. Sakristie s oratoří v patře je přistavěna v pravém úhlu k evangelijní straně. V jednoduchém štítu kaple je pískovcová polychromovaná socha sv. Vojtěcha, nad oltářem je sanktusová vížka s cibulovitou bání.