VCHYNICKO-TETOVSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL

Negarantovaná informace
Místo:Srní
GPS:49°2'25,221"N, 13°30'17,165"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Vchynicko-Tetovský plavební kanál byl vystaven v letech 1799-1801 na území původní osady Vchynice-Tetov (založené hrabětem Kinským), aby umožnil dopravu palivového z téměř nedotčených lesů Šumavy až do Prahy. Kanál obešel divoké koryto řeky Vydry po Antýglem, nevhodné pro plavení dřeva.

Celková délka plavebního kanálu je 14,4 km, šířka kolísá od jednoho do pěti metrů a průměrný spád jsou většinou pouhá 2 promile. V současné době slouží kanál, jako přivod vody pro několik malých hydroelektráren. Po celkové délce vede kolem kanálu naučná stezka.

RECHLE

Kanál začíná na mostě přes Vydru pod Modravou v Rechlích. Součástí mostu byly šikmo na proud řeky tzv. hrable, lidově rechle, které sloužily k zachycování a usměrňování plaveného dříví na řece. Až do roku 1953 po postě vedla silnička ze Srní do Modravy. Hradlový most byl obnoven v roce 2001. Součástí mostu je dnes také tzv. tybí přechod, který umožňuje migraci ryb proti proudu řeky.
Kanál končí po 14,4 km v Sedle u Srní, kde se dřevo posílalo několika skluzy do Plavebního potoka nebo do řeky Křemelné.

Zdroj informací: informační tabule Správy NP, CHKO Šumava a Západočeské energetiky.