VODNÍ NÁDRŽ JIRKOV

Negarantovaná informace
Místo:Blatno, Jirkov
Telefon:+420 474 636 111
Email:poh@poh.cz
WWW:http://www.poh.cz/vd/jirkov.htm
GPS:50°30'35,539"N, 13°24'37,078"E
Odpovědná osoba:Povodí Ohře, státní podnik
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Jirkovská přehrada u města Jirkov u Chomutova. Vodní dílo Jirkov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Nádrž leží nad městem Jirkov, dnes spojeném v souměstí s okresním městem Chomutov.
Pohyb na vodním díle je monitorován kamerovým systémem s přenosem obrazu na stanici Městské policie v Jirkově. Pro zachování bezpečnosti vodního díla a současně i kvality vody, kterou ve výsledku pijí obyvatelé zejména Jirkova. Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Křímov, VD Kamenička, VD Jezeří, VD Janov a VD Fláje.

Byla postavena v letech 1960–1965 na řece Bílina a potoku Malá voda.
Délka hráze: hráz sypaná, kamenitá s návodním jílovým těsněním.
Celková zatopená plocha 16,44 ha.
Kóta koruny hráze 454,80 m n. m.

Účelem VD Jirkov je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku Bílina v profilu limnigrafu Jirkov-odtok. Dalšími účely jsou energetické využití odtoku vodní elektrárnou Jirkov a snížení povodňových průtoků v Bílině a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

ZDROJ INFORMACÍ: Povodí Ohře