HLAVICE

Negarantovaná informace

Obec Hlavice leží asi 6 km jihozápadně od Českého Dubu, na prosluněné stráni nad údolím Malé Mohelky. Nejstarší osídlení této oblasti probíhalo již v mladší době kamenné. V 5.-6. století zde Slovanští zemědělci z kmene Charvátů zakládali osady, mezi nimi byla i Hlavice. Nejstarší písemný záznam je doložen z roku 1352.

Dominantou obce je kostel sv. Linharta, který je obklopen staletými lipami. Tento kostel byl vyhlášeným poutním místem, kam se obyvatelé z celého okolí vydávali na procesí společně s domácími zvířaty. Tradice pouti v Hlavici se udržuje dodnes, každý rok vždy na konci srpna. Atmosféru těchto poutí zaznamenala ve svých dílech spisovatelka Karolína Světlá.

Drobnou památkou sousední vesnice Vápno je kaplička, západně od vsi se vine malebné údolí potoka Zábrdky.