KOSTEL SV. MAGDALENY V ARNOLTICÍCH

Negarantovaná informace
Místo:Arnoltice
GPS:50°57'51,360"N, 15°5'45,270"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

V roce 1738 byl původní arnoltický kostel přestavěn na zděný. Najdeme zde velký zvon, který pochází z roku 1604. Je z dílny Jáchyma von Kyaw. Střední a malý zvon arnoltického kostela byly bohužel ve válečných dobách přelity do kanónů, takže se nedochovaly.

Kostelík sv. Máří Magdalény je místem, kde se pravidelně konají spinetové koncerty.