BUDOVA SKLÁŘSKÉHO MUZEA V KAMENICKÉM ŠENOVĚ

Negarantovaná informace

Dům, ve kterém dnes sídlí Sklářské muzeum, pochází z roku 1769. V současné době je tato klasicistní budova krásně rekonstruovaná. Ve své historii byla vždy spojena se sklářským obchodem a zušlechťováním skla. Od roku 1923 v ní sídlí sklářské muzeum, od roku 1968 expozice zahrnuje především ryté a broušené sklo z oblasti šenovsko-borské ze 17. – 20. století. Dům je dnes památkově chráněným objektem.