KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE FULNEKU

Informace garantovaná majitelem/správcem
Adresa:Kostelní, 742 45 Fulnek
Mobil:+420 725 310 763 (MIC)
Email:mic@fulnek.cz
WWW:http://www.ic-fulnek.cz/kostel%2dnejsvetejsi%2dtrojice/o-1329/p1=1242; http://www.farnostfulnek.cz
GPS:49°42'42,444"N, 17°54'14,775"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Farní kostel Nejsvětější Trojice je architektonickou dominantou Fulneku a řadí se k nejvýznamnějším barokním stavbám severovýchodní Moravy. Vznikl v letech 1748-60 na místě původního gotického kostela sv. Filipa a Jakuba. Barokní stavbu provedl patrně Mikuláš Štěpán Thalherr.

Klenba kostela a boční kaple je pokryta unikátní freskovou malbou od Josefa Ignáce Sadlera. V hlavní lodi je sedm oltářů. Hlavní oltář je dílem F. Hieraba a sochařská výzdoba je od Fr. Hiernleho.

Na kostel přiléhá farní budova, která sloužila do roku 1784 jako augustiánský klášter.

ZAJÍMAVOSTI

Součástí freskové výzdoby je tzv. Biblia pauperum – obrazová bible chudých.
Nad svatostánkem hlavního oltáře je umístěn milostný obraz Panny Marie.
V chrámu je také obraz Božího Milosrdenství a ostatky sv. Faustyny.

PŘÍSTUPNOST

V současnosti je kostel v rekonstrukci. Pro veřejnost bude otevřen od června 2021.

DOSTUPNOST

Kostel se nachází v centru Fulneku.

  • Vlakem: nádraží Fulnek, vzdálenost 1 km.
  • Autobusem: zastávka na ulici Fučíkova, vzdálenost 200 m.
  • Na kole: po cyklostezce č. 6078.
  • Autem: ulice Kostelní. Parkovací místa u kostela.
  • Pěšky: nachází se u červené a modré TZ.

ZDROJ INFORMACÍ: www.ic-fulnek.cz