ZÁMEK OSLAVANY

Negarantovaná informace
Adresa:nám. 13. prosince 2, 664 12 Oslavany
Telefon:+420 546 418 411-13
Email:oslavany@mboxr.cz
WWW:http://www.oslavany-mesto.cz
GPS:49°7'37,550"N, 16°20'3,660"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Zámek Oslavany - původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě "Vallis s. Mariae" (Údolí Mariino) byl založen v roce 1225 Heilwigou ze Znojma. V roce 1228 vysvěcen byl olomouckým arcibiskupem za přítomnosti krále Přemysla Otakara I.a jeho rodiny.

V roce 1423 byl klášter údajně vypálen husity a dispoziční právo na něj dostal od krále Vladislava Jagelonského v roce 1471 Vilém z Perštejna.

Nádvoří zámku Klášter se začal přestavovat na zámek po rozsáhlém požáru v roce 1517.

Dalšími správci, kteří dostali zámek do zástavy byli Kunové z Kunštátu a později Krajířové z Krajku. Po roce 1577 získává od císaře Rudolfa II. Zámek Kryštof z Althana a jeho nástupce Adolf z Althana provádí rozsáhlou renesanční přestavbu v letech 1580 - 1590.

V roce 1599 byl zámek v držení Wolfa Ditricha z Althana, kterému byl zabaven císařem Ferdinandem II. za účast ve stavovském povstání. Panství bylo jako konfiskát předáno do správy kardinála Františka z Ditrichštejna. Roku 1621 získává zámek do majetku bratr Wolfa Ditricha katolík Michal Adam z Althana. Po něm byli vlastníky zámku postupně jeho synové Michal I. a Michal Jan II. . Roku 1654 se dostává sňatkem do vlastnictví rodu Mollartů. 1712 prodal Petr Arnošt z Mollartů zámek starobrněnskému klášteru. V roce 1783 byl Josefinskými reformami zabaven a panství připadlo císařské komoře. 1789 byl zámek prodán do dědičného vlastnictví Janu Nepomuku Schraffovi. Posledními majiteli zámku byli Gomperzové. Bratři Max a Filip jej koupili v roce 1885 a v roce 1939 byl zámek zabrán německou armádou jako židovský majetek. Byl přeměněn na kasárna Wermachtu. Po roce 1945 byl zámek zabaven státem jako německý majetek a byl sídlem různých organizací, které jej využívaly jako skladovací prostory.

V roce 1993 přechází zdevastovaný zámek do majetku města a od roku 1996 je tento památkový objekt zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a probíhá jeho renovace.

Zámek je rozsáhlá renesanční stavba s arkádovým nádvořím.

Zdroj www.oslavany-mesto.cz

Expozice:
- Historie hornictví a energetiky

Otevírací doba:
Veřejnosti je zámek otevřen zatím pouze několikrát do roka. Tradiční je "Den otevřených dveří" l. května, Karmelská pouť 16. července nebo první neděli po 16. a "Oslavanské historické slavnosti" vždy druhý víkend v září.

Původní klášterní gotický kostel je využíván ke koncertům

Vstupné:


Služby:


Bariéry:


Parkování:


Dostupnost:
Oslavany leží 22 km JZ od Brna, 10 km na sever od Moravského Krumlova, vzdušnou čarou.