BÝVALÝ ZÁMEK A PARK V MYSLIBOŘICÍCH

Negarantovaná informace
WWW:http://www.mysliborice.cz
GPS:49°6'8,980"N, 15°58'57,400"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Zámek, barokní stavba z poč. 17. století výrazné dispozice s úpravami v 19. A 20. stol., trojkřídlová dvoupatrová budova půdorysně ve tvaru písmene U, dnes využitá jako domov důchodců.

Zámecký park s ohradní zdí se čtyřmi branami a kamenným mostem přes umělý vodní kanál. Park z 2.pol. 18. stol. Původně pravidelně osově řešený na střed zámku, dnes kompozice porušena. Doklad neobvyklého parkového řešení a důležitá součást areálu vzhledem k využití.