ŘEKA MORÁVKA

Informace garantovaná majitelem/správcem

Pramení v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd pod Malým Polomem. Odtud teče severním směrem a napájí vodní dílo Morávka. Poté směřuje k severozápadu až do Frýdku-Místku, kde se zprava vlévá do Ostravice na 28,2 ř. km. Plocha povodí měří 149 km2, délka sjížděného toku je téměř 19km.

V horní části má charakter bystřiny a po krátkém úseku vtéká do údolní přehrady. Pod přehradou má řeka již koryto 10-15 m široké s četnými prahy a ostrými zákruty. Břehy jsou porostlé vrbovím, které v užších místech a zákrutech ztěžuje plavbu.

V dolním úseku se vytvářejí vlivem kamenitého dna časté peřeje, z nichž nejznámější je exponovaná 100m dlouhá peřej, zvaná Ďáblova rokle. Na řece bývají četné provizorní lávky a na 11,2 ř. km jez, z něhož se odebírá voda pro Žermanickou vodní nádrž. Řeka je vhodná pro zkušenější vodáky s krytými loděmi.

Zdroj informací: www.beskydy.cz