MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV

Negarantovaná informace
Adresa:Malé náměstí 1, 256 01 Benešov u Prahy
Telefon:+420 317 729 113 (recepce muzea)
Fax:+420 317 726 177
Email:muzeum.institut@iol.cz
WWW:http://www.muzeum-umeni-benesov.cz
GPS:49°46'59,789"N, 14°41'27,125"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Osobnosti české grafiky 20. století
Sbírka grafiky Muzea umění v Benešově není rozsáhlá, čítá asi dvě stovky tisků, dává však možnost přehledně nahlédnout do tvorby většiny významných osobností českého umění 20. století, které se zabývaly grafickou tvorbou.

Osobnosti české fotografie 20. století
V průběhu osmdesátých let 20. století se fotografie coby jeden z mladších oborů umění ve světě plně emancipovala. Je zastoupena v uměleckých sbírkách i stálých expozicích nejvýznamnějších národních muzejních institucí.

Umění Benešovska
Muzeum Benešovska se sídlem ve Vlašimi instalovalo v budově Muzea umění expozici věnovanou historii Benešova a okolí. Návštěvníci se v ní seznámí např. s vývojem architektury a dalšího umění regionu. Zvláštní část je věnována také umění lidovému. Ve vstupním prostoru expozice jsou instalovány ukázky z díla již nežijících výtvarných umělců Benešovska 20. století.

Symbol, logotyp, značka
Sbírka grafického designu Muzea umění v Benešově patří k nejrozsáhlejším. Obsahuje několik tisíc položek, které byly získány dary významných autorů i sbírkotvorných institucí z České republiky i zahraničí. Jedinou stálou instalaci tvoří kolekce českých grafických symbolů, logotypů a značek 20. století.

Český plakát 20. století
Plakát je královskou disciplínou grafického designu, protože se svým formátem i užitými technikami blíží malbě.

Didaktická expozice
Didaktická interaktivní expozice ve studovně muzea seznamuje návštěvníka s působením výrazových prvků vizuální tvorby a současně pomáhá překonat bariéru vytvořenou předsudky mezi současným uměním a člověkem.

František Ferdinand Rakouský z Este
Následník habsburského trůnu, František Ferdinand Rakouský z Este byl posledním šlechtickým majitelem benešovského zámku Konopiště. V závěru 19. století jej zásadním způsobem přestavěl a upravil také jeho široké okolí. Život samotného města ovlivnil přestěhováním pivovaru a dalších hospodářských provozů z podzámčí.

Piaristé - tradice benešovské vzdělanosti a kultury
Vznik expozice je nejen činem navazujícím na předchozí snahu o duchovní obnovu národa, ale také přitažlivým magnetem turistického průmyslu města.

Otevírací doba:
úterý - neděle 10.00 - 13.00, 14.00 - 17.00

Vstupné:
dobrovolné

Služby:

  • čajovna

  • toalety


Bariéry:
S pomocí lze umožnit bezbariérový přístup.

Parkování:
Možnost parkování v blízkém okolí muzea.

Dostupnost:
Dálnice D1, odbočka Mirošovice (40 km)
Předměstská dráha každých 30 nebo 60 minut z Prahy Hlavního nádraží, Vršovic, Strašnic, Hostivaře (65 minut)
Rychlík z Prahy Hlavního nádraží nebo Vršovic (40 minut)
Bus - terminál Metro C, Roztyly (35 minut)