MĚSTSKÉ MUZEUM - WENKEŮV DŮM V JAROMĚŘI

Negarantovaná informace
Adresa:Městské muzeum, Husova 295, 551 01 Jaroměř
Telefon:+420 491 812 731
Mobil:+420 608 976 498
Email:muzeum.jaromer@worldonline.cz
WWW:http://www.muzeumjaromer.wz.cz
GPS:50°21'12,520"N, 15°54'48,590"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Budova městského muzea, dříve obchodního domu A. Wenke a syn, byla postavena v letech 1910 - 1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Je památkově chráněna, neboť patří k významným památkám moderní evropské architektury.

Jaroměřské muzeum disponuje bohatým sbírkovým fondem. Prehistorické a středověké období dokládá soubor archeologických nálezů z Jaroměřska, rozsáhlá etnografická sbírka zachycuje vývoj v 18. a 19. století. K dějinám Jaroměřska se váže materiál obrazový, fotografický, sbírka plakátů, militarií a soubor výtvarného umění.
Od počátku 90. let pořádá muzeum kromě krátkodobých výstav tradiční jednodenní oslavy Velikonoc a Vánoc. Městské muzeum v Jaroměři je členem: Asociace muzeí a galerií České republiky, Kolegia muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, Sdružení muzeí československého opevnění.

Pobočky :
Muzeum spravuje unikátní technickou památku z konce 18. století - podzemní chodby pevnosti Josefov, přilehlý zelený areál, kde se nacházejí nadzemní části opevnění a část Bastionu č. 1 s ubytovacími kasematy a lapidáriem s originálními sochami M. B. Brauna.

- Stálá galerie jaroměřských rodáků: Výtvarníků Josefa Šímy, Otakara Španiela a Josefa Wagnera
- Jaroměř a Josefov očima malířů
- Gočárův umělecký nábytek
- Historie výstavby Wenkeova obchodního domu

Otevírací doba:
duben – listopad úterý - pátek: 9 - 17 hod.
(polovina prosince) sobota, neděle: 13 - 17 hod.

Vstupné:
dospělí 20 Kč
děti, studenti, důchodci 10 Kč

Bariéry:


Služby:
- knihovna

Dostupnost :