DŘEVĚNÝ HŘBITOVNÍ KOSTEL PANNY MARIE V BROUMOVĚ (NKP)

Negarantovaná informace
Adresa:Broumov, 550 01 Broumov
Telefon:+420 491 521 283
Mobil:+420 733 739 726
Email:pruvodci@klasterbroumov.cz
WWW:https://www.klasterbroumov.cz/prohlidky/hr...
GPS:50°34'46,220"N, 16°19'58,250"E
Odpovědná osoba:Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Hřbitovní kostel Panny Marie nazývaný též jako "U naší milé paní" nebo "U Panny Marie pod lipami" představuje jednu z nejstarších celodřevěných sakrálních památek ve střední Evropě. Kostel je zasvěcen Panně Marii a je výjimečný nejen svým stářím (potvrzují písemnosti z roku 1383), ale i technikou stavby, na kterou nebyl použit jediný hřebík. Dnešní dochovaná stavba má gotické prvky a byla postavena benediktinskou vrchností v roce 1449 jako hřbitovní kostel. Interiér kostela je zajímavý hlavně z hlediska umělecko - řemeslného, především nástěnnými malbami. Na ochozu kostela jsou opřené dřevěné desky s kronikářskými záznamy, které obsahují záznamy o vážných událostech jako povodně, mor či požáry, ale i zajímavosti, jako například přemnožení kobylek v roce 1542 nebo sražení kostelní věžičky vichrem v roce 1550. Dále jsou zde umístěny staré renesanční a empírové náhrobky ze zrušených hrobů.

Celá dřevěná stavba je na nízké kamenné podezdívce, jednolodní, orientovaná k východu. Přízemí po celém obvodu kostela obklopuje dřevěný otevřený ochoz, zvýšený oproti okolnímu terénu. Z prostředku strmé střechy vystupuje osmiboká věž, jejíž stěny se zužují. Kostel osvětluje 15 jednoduchých oken různé velikosti.

HISTORIE

Tento dřevěný kostelíček na jižním okraji města byl vystavěn v původní podobě r. 1177. Kostel stál uprostřed původní české osady již v období před kolonizací. R. 1421 byl Broumov obléhán husity, kteří plenili město. Také kostel zasáhl požár, ale stavba nebyla zničena úplně – v interiéru je zachován z velké části strop z předhusitské doby. Přestavba r. 1450 (další požár 1449) – při ní kostel dostal nynější podobu. Pouze krov a věžička byly upraveny později. Věžička byla zničena 1550 bleskem, ale brzy ji opět obnovili. Současná podoba věže se datuje do r. 1811.

ZAJÍMAVOSTI

Nejstarší celodřevěná sakrální stavba ve střední Evropě, od roku 2008 Národní kulturní památka. Druhá nejstarší dřevěná stavba v Evropě.
Pověst vypráví, že o vznik kostela se zasloužila kolem roku 1130 jedna vznešená panna. Povídalo se o ní, že předtím uctívala pohanské bohy a křesťanství odolávala. Když se konečně rozhodla a stala se křesťankou, stvrdila své rozhodnutí založením kostelíčka. Říká se, že na památku v kostele byla uložena její perlová čelenka. Ke vzniku kostela se váže ještě několik dalších pověstí.

PŘÍSTUPNOST

Kostelík je možné navštívit vždy v letních měsících od června do srpna od pondělí do neděle v 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod. Mimo obvyklé návštěvní hodiny a pro skupiny nad 10 osob je možná telefonická rezervace.

VSTUPNÉ

  • Plné samostatné vstupné 60 Kč
  • Plné zváhodněné vstupné při náštěvě kláštera 40 Kč

DOSTUPNOST

  • Vzdálenost: 8 minut pěšky na Mírové nám.
  • Vlakem: vlaková stanice Broumov 450 m
  • Autobusem: autobusové nádraží Broumov 430 m
  • Pěšky: po červené TZ
  • Na kole: nejbližší cyklostezka č. 4020
  • Autem: po místních komunikacích, parkoviště u nemocnice – 30 m.

ZDROJ INFORMACÍ: http://www.broumov-mesto.cz