GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

Negarantovaná informace
Adresa:Goethova stezka 1215/6, 360 01 Karlovy Vary
Telefon:+420 353 224 387
Email:info@galeriekvary.cz
WWW:http://www.galeriekvary.cz
GPS:50°13'1,992"N, 12°53'13,004"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Galerie je odborným zařízením, které od roku 1953 v lázeňském prostředí Karlových Varů a jejich regionu uchovává, zhodnocuje a přibližuje české umění 20. století ve stálých expozicích, krátkodobých výstavách, publikační činnosti a kulturně vzdělávacích programech.

Galerie za dobu svého trvání shromáždila obsáhlé sbírky českého umění, z nichž nejvýznamnější a nejhodnotnější díla jsou trvale prezentována v počtu asi stopadesáti obrazů a soch. Počátky vzniku moderního výtvarného umění přibližují náladová, symbolistní a realistická díla Jakuba Schikanedera, Jana Preislera a Antonína Slavíčka. Proměnlivou a výraznou podobu uměleckých snah na počátku století, v jejich orientaci na evropské směry – expresionismus, fauvismus, kubismus – shledáváme v obrazech Josefa Čapka, Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Muziky, Antonína Procházky nebo Václava Špály. V třicátých letech je vystřídal surrealistický projev, patrný v dílech Jindřicha Štyrského, Toyen či Františka Janouška. Válečná atmosféra následujícího období pak přinesla nový zájem o člověka, město a civilizaci. K velmi významnému celku galerijních sbírek patří díla Josefa Istlera, Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Zbyška Siona, Jiřího Valenty, Jiřího Johna, vzniklá v 60. letech a vypovídající prostřednictvím nejrůznějších postupů, od geometrických, informálních přes fantazijní až po novofigurální, o problémech života člověka. Vývojově mnohovrstevnatou podobu stálé expozice českého umění uzavírá kolekce tvorby skupiny 12/15 a několika významných osobností soudobého českého umění – Zdeněk Sýkora, Karel Nepraš, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Jaroslav Róna, Petr Nikl, Otakar Slavík či Stanislav Judl.

Součástí galerie je i raně barokní Letohrádek v nedalekém Ostrově nad Ohří, který v sobě propojuje pozoruhodné historické interiéry s prezentací soudobých uměleckých snah v českém umění a v umění karlovarského regionu.

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý - neděle 10.00 - 17.00

VSTUPNÉ

vstupné do stálé expozice
základní 40 Kč
zlevněné 20 Kč
vstupné do aktuálních výstav
základní 40 Kč
zlevněné 20 Kč

Zlevněné vstupné: děti do 15-ti let, studenti středních a vysokých škol, učni, důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a jejich průvodci, členové KPVU.
Rodinné vstupné: 20 Kč na osobu (min. 3 členná rodina, děti od věku 6-ti let).
Skupinové vstupné: 20 Kč na osobu (skupina 5-ti a více žáků nebo studentů).
Bezplatný vstup: děti do 6-ti let, členové ICOM a UHS, studenti výtvarných oborů
VŠ, pracovníci státních a krajských galerií a muzeí umění, novináři. Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup na všechny výstavy.
Vstupné na koncerty a doprovodné akce jsou individuální.

DOSTUPNOST

Karlovarská galerie se nachází mezi Grandhotelem Pupp a Lázeňským sanatoriem Richmond v klidném prostředí na rozhraní městských promenád a lázeňských lesů.

  • Autobusem: Je dostupná autobusy MHD – linka č. 2 a 11.

ZDROJ INFORMACÍ: www.galeriekvary.cz