GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU

Negarantovaná informace
Adresa:Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
Telefon:+420 354 422 450
Email:info@gavu.cz
WWW:http://www.gavu.cz
GPS:50°4'43,669"N, 12°22'16,412"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Galerie výtvarného umění v Chebu je muzeum umění, orientované jednak na umění 19. a 20. století, jednak na gotické umění z historického regionu Chebska. Její součástí je od roku 2016 i Retromuseum, věnované životnímu stylu a designu 60. až 80. let. Galerie sídlí v Chebu při západních hranicích České republiky v budově Nového radničního paláce na hlavním chebském náměstí, Retromuseum v sousedním, tzv. Schillerově domě.
Radniční palác (náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16) - Barokní stavba z 1723 – 1727 podle projektu italského architekta Giovanniho Batisty Alliprandiho (1665 – 1720), trvale činného v Čechách od roku 1696. Projekt patrně vznikl kolem roku 1712, v době, kdy Alliprandi vedl práce na barokním opevnění Chebu. Nová radnice byla navržena jako monumentální dvoupatrová budova se středním traktem a dvěma postranními křídly s portály a věžemi, s fasádou členěnou vysokým pilastrovým řádem. Z původního návrhu, pro nedostatek financí, postavilo město do roku 1727 pouze jižní křídlo s dvorním traktem, stavebně završené až dokončením věže v roce 1849. Interiéru budovy dominuje centrální slavnostní schodiště vedoucí do obou pater budovy. Schodiště lemuje kamenné balustrové zábradlí, ve 2. patře se sochou sv. Josefa z dílny chebského sochaře Johannna Carla Stilpa (1668 – 1735) a sochou Herkula, nazývaného také „Divým mužem“, z dílny rovněž chebského umělce, sochaře Petra Antona Felsnera (činný v letech 1710 – 1745), kterému je přičítána i druhá figura „Divého muže“ na dolní kašně na náměstí. Strop schodiště je zdoben bohatou štukovou výzdobou s erby čtyř chebských purkmistrů, alegorickými postavami cností a zemskými znaky Čech, Rakouska, Maďarska a rodovým erbem Habsburků.

STÁLÁ EXPOZICE

  • Gotické sochařství
  • Velká galerie
  • zaměřená na velké výstavní projekty, a výstavní formát Opus magnum, v jehož rámci jsou představována mimořádná díla českého i zahraničního umění
  • České umění 19. a 20. století
  • Malá galerie
  • zaměřená na díla umělců nejmladší a střední generace
  • Museum café
  • prostor pro výstavy moderní české ilustrace a přednáškový sál
  • Retromuseum

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý - neděle 10 - 17 hod.

VSTUPNÉ

Vstupenka platí do všech stálých expozic a výstav galerie i Retromusea.
80 Kč / 50 Kč (senioři od 60 let, studenti SŠ a VŠ) / 10 Kč (žáci ZŠ, studenti SŠ v rámci skupin)
Zdarma: členové klubu, držitelé průkazek ZTP, Rady galerií, Uměleckohistorické společnosti, ICOM, Karlovy VARY REGION CARD, předškolní děti