ŘEKA

Negarantovaná informace
Místo:Obecní úřad Řeka
Adresa:Řeka 73, 739 55 pošta Smilovice
Telefon:+420 558 694 652
Fax:+420 558 637 305
Email:obecreka@cbox.cz; vlastah@post.cz
WWW:http://www.obecreka.cz
GPS:49°37'42,550"N, 18°34'28,630"E
Odpovědná osoba:Tomáš Tomeczek
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Řeka je půvabná, typicky horská vesnička na stejnojmenné říčce, která je ukryta v hlubokých údolích stíněných zalesněnými hřbety okolních Moravskoslezských Beskyd, dosahujících zde tisícimetrových nadmořských výšek. Podstatná část území obce spadá do chráněné krajinné oblasti Beskydy, je jednou ze dvou obcí mikroregionu obcí povodí Stonávky s největší nabídkou cestovního ruchu v oblasti horské turistiky, rekreace a odpočinku.

Status: obec
Celková výměra: 1348 ha
Počet obyvatel: 534 (k 1.1.2018)
Okres: Frýdek-Místek
Střední nadmořská výška: 460 m n. m.
Je členem: Mikroregion Sdružení obcí povodí Stonávky

HISTORIE OBCE

Oslavovaným datem vzniku obce Řeka je rok 1644. Vesnice Řeka vznikla vydělením ze Smilovic a Gut. Původně se tato nová ves jmenovala Řeka smilovská. Smilovice se poprvé připomínají k roku 1448 jako statek,
který pak byl v roce 1592 zkonfiskován těšínskou komorou. Guty se připomínají v roce 1305. Řeka, jako každá horská osada, vznikla sdružováním již existujících rozptýlených horských pasek a horských hospodářství. V dalších letech se v nově vzniklé vesnici usazovalo stále více drobných chalupníků. Svou úlohu při vznikání hospodářství v Řece, konkrétně salaší, měl valašský živel, který k nám po několik staletí migroval z Valašska, jež je dnes součástí Rumunska. Touto migrací se obyvatelstvo pomalu poukrajinšťovalo, popolšťovalo a nakonec i počešťovalo.

Lidé této horské vesnice vždy tvrdě pracovali na zdejších chudých polích, v kamenolomu, okolních lesích a v posledních desetiletích i v průmyslových závodech, zejména v hutnictví, v železárnách v Třinci.
Přímo v místě jsou nejvýznamnějšími průmyslovými podniky kamenolomy těžící proslulý godulský pískovec.

Pro ekonomiku obce měl a má velký význam příjezd a pobyt velkého množství turistů a rekreantů. Podnikání ve sféře hromadné rekreace zahájil Walter Hoyer z Českého Těšína. Ten postavil v roce 1930 luxusní hotel
a v roce 1932 bazén na koupání.

Škola v obci byla založena v roce 1792, dřevěná budova stála na místě pozdější obecní hospody. Škola byla evangelická, prvními učiteli byli evangeličtí pastoři. V roce 1879 byla postavená nová, zděná budova školy,
která se v roce 1885 stala veřejnou a prosadila se výuka v polském jazyce. Později, vzhledem k rostoucímu úbytku polských žáků polská škola v Řece
v roce 1974 zanikla. Výstavba řádné kamenné budovy byla zahájena položením základního kamene 13. října 1926. Otevřena byla 24. srpna 1930 a vyučování
v ní začalo 1. září 1930.
V součastné době je v obci pouze mateřská škola.

DOSTUPNOST

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: obec Řeka leží 30 km JV od Ostravy.
  • Silniční spojení: silnice III. třídy/4764 vedoucí obcí a údolím Ropičanky se napojuje na silnici č. 68 ve Stříteži.
  • Autobusová doprava: autobusové spojení s Frýdkem-Místkem, Ostravou, Třincem, Českým Těšínem.
  • Železniční doprava: nejbližší železniční zastávka ve Stříteži na trati č. 322 Frýdek-Místek - Český Těšín.
  • Pro turisty: v obci začíná zelená TZ na Javorový a žlutá TZ, do obce Vás navede cyklotrasa 6150 z mezinárodní cyklotrasy č. 56 Morava-Vídeň.

ZDROJ INFORMACÍ: www.obecreka.cz