Z FRÝDLANTU PŘES POUSTECKOU OBORU DO VIŠŇOVÉ

Délka trasy: cca 11 km

Průběh trasy: Frýdlant – Poustka – Višňová

Popis trasy: Z náměstí ve Frýdlantu se za radnicí vydáme po žluté značce na předměstí a dále přes louky. Lesní cestou dojdeme na Resselův vrch, kde stojí mohutná rozhledna. Pokračujeme po značené cestě, která vyjde z roztroušené zástavby a klesá k lesu. Zároveň s okrajem lesa zahne vlevo a klesá do údolí Bulovského potoka. Lesní cestou projdeme podél potoka Pousteckou oborou s mohutnými duby a lípami. Je zde také hnízdiště ledňáčka říčního. Na konci obory překročíme potok a vystoupáme na silnici. Přes ves Poustku dojdeme do Višňové. Návrat je možný vlakem zpět do Frýdlantu.