ZŘÍCENINA HRADU LOUKA U OLEŠNICE

Negarantovaná informace
WWW:http://www.olesnice.cz
GPS:49°31'54,810"N, 16°25'54,340"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Zřícenina gotického hradu Louka na zalesněném kopci nazývaném Hradisko (632,5 m n. m.) nad severovýchodním okrajem stejnojmenné vsi. Dnes z něho zůstala jen silná zeď se vstupní branou, sesuté a rostlinstvem zarostlé zdivo a základy někdejšího hradního areálu se sklepní místností. Příkop, který hrad obepínal, je zasypán zdivem. Při bližším zkoumání jsou patrné i stopy po druhém příkopu.

Hrad je spjat s historií rozsáhlého panství, k němuž náležela i Olešnice. Poprvé je připomínán v roce 1360, kdy patřil, stejně jako celé panství, pánům z Lomnice. Roku 1496 získal hrad Vilém z Pernštejna. V druhé polovině 16. století prodal Vratislav z Pernštejna loucké zboží hraběti Fridrichu z Hardeka a na Letovicích, který centrum panství přenesl na hrad v Kunštátě. Tak ztrácí hrad Louka své dosavadní poslání a v roce 1591 se připomíná jako pustý.

Pro návštěvníky : volně přístupné.

Poloha : asi 2,5 km jihovychodně od Olešnice. K zřícenině vede žlutá turistická značka z Prosetína nebo z Olešnice.

Poznámka : na vrcholu kopce je památník obětem 2. světové války z okolních obcí.