BŘECLAVSKÝ ZÁMEK

Negarantovaná informace
Adresa:690 02 Břeclav
Telefon:+420 519 326 900 - turistické informační centrum
GPS:48°45'37,140"N, 16°52'34,590"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Břeclavský hrad byl založen knížetem Břetislavem I. mezi lety 1041 – 1050 na ochranu důležitého přechodu obchodní stezky přes hraniční řeku Dyji. Původně dřevěný hrad stával patrně v místě dnešního zámku. První velká přestavba v dějinách břeclavského hradu proběhla v 1. pol. 13. století a je spojena se jmény Konstancie Uherské, druhé manželky Přemysla Otakara I., a Oldřicha Korutanského. Dřevěný hrad byl přestavěn na kamenný.

V roce 1384 vstoupili Liechtensteinové poprvé do dějin břeclavského zámku. Za vlády Liechtensteinů na Břeclavi byl roku 1414 sepsán urbář panství, zmiňující vedle vlastního hradu již také pivovar a mlýn. V roce 1534 se vlastníky břeclavského hradu stává rod Žerotínů. Žerotínové skupováním okolních statků vytvořili velké panství a započali s přestavbou gotického hradu v renesanční zámek. Ve dvou etapách (1540 až 1570) zde vznikl dvojkřídlý zámecký objekt, vybavený na styku křídel hranolovou schodišťovou věží, otevřený do nádvoří patrovými arkádami. Nádvoří ze strany mlýnského náhonu uzavíral objekt purkrabství. Po porážce stavovského povstání (1620) bylo břeclavské panství Ladislavu Velenu ze Žerotína, vůdci stavovských vojsk, zkonfiskováno.

Roku 1638 se panství dostává opět do rukou Liechtensteinů. Ve 2. pol. 18. století přestává být břeclavský zámek sídlem feudála (sídelním městem Valtice) a stává se sídlem patrimoniálních úřadů a předních vrchnostenských úředníků. V zámeckých zdech sídlil například okresní soud, četnictvo a pod věží od lesa byla věznice. Poslední rozsáhlé stavební úpravy zámeckého objektu probíhaly v 1. pol. 19. století. Byla přistavěna jižní vstupní schodišťová věž, nárožní věžice a nadstavěny zříceninové atiky.

Za druhé světové války utrpěl zámek četné škody při bombardování spojeneckého letectva. Od roku 1945 byl zámek majetkem československého státu. V roce 1970 byly započaty stavební úpravy torza obytné gotické věže, zbudované v 1. pol. 13. století, na restaurační zařízení – dnes vinárna Rotunda. V roce 1973 byla stržena hlavní část novogotické západní brány (výstup z nádvoří směrem k zimnímu stadionu).

V současné době patří zámek městu a je zcela vyklizen.

Pobočky


Stálá expozice


Otevírací doba
Památka je přístupná pouze ve dnech otevřených dveří.

Vstupné


Služby

  • fotografování, filmování:
  • přístup psa:
  • sociální zařízení:
  • prodej:
  • občerstvení:
  • pronájem prostor:
  • svatební obřady:
  • úschovna:
  • šatna:
  • služby cyklistům:


Bariéry


Parkování
U supermarketu, zdarma.

Dostupnost
Památka se nachází v centru Břeclavi. Město má autobusové i vlakové spojení. Na památku po žluté a zelené turistické značce.