KOSTEL VŠECH SVATÝCH V BOSKOVICÍCH

Negarantovaná informace

Je jednou z nejstarších staveb ve městě. Pochází z 15. století a má vlastní ochranné pásmo. Jedná se o jednoduchou gotickou stavbu s plochostropní lodí. Stojí pravděpodobně na románských základech a byl mnohokrát přestavován. Renovace kostela proběhla kolem roku 1567 údajně na náklady soukenického cechu. Uvnitř kostelíku se nacházejí dva oltáře. Goticky klenuté kněžiště má ve svorníkách znak Zástřizlů. Hlavní je barokní s manýristickým obrazem Všech svatých Jiřího Františka Třísky, lidového malíře z Boskovic (nyní v úschově na farním úřadě) z roku 1664. Nejcennější památkou interiéru kostela je kovaná renesanční kazatelna z r. 1626.