SVATÁ HORA PŘÍBRAM (NKP) a Svatohorské poutní muzeum

Negarantovaná informace
Adresa:Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.
Telefon:+420 318 429 930, 318 429 943 (průvodc. služba)
Email:basilica@svata-hora.cz; prohlidka@svata-hora.cz
WWW:http://svata-hora.cz
GPS:49°41'6,269"N, 14°1'5,556"E
Odpovědná osoba:Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Nejvýznamnější pozoruhodností města Příbram je národní kulturní památka Svatá Hora. Toto známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem ve výšce cca 590 m již víc než 300 let. Počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské se podle pověstí vážou s dobou působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic v polovině 14. století. Ten měl dle známé legendy sošku P. Marie sám vyřezat z hruškového dřeva.

Dějinné počátky Svaté Hory jsou opředeny pověstmi. Kdy byla postavena původní kaplička, jejíž zdivo je prý dosud zčásti obsaženo ve zdivu dnešní baziliky, není známo. Nejstarší známý půdorys Svaté Hory je asi z roku 1658. Také pojmenování vrchu nad Příbramí je obestřeno tajemstvím. Jeden z pravděpodobných výkladů může být ten, který autorství připisuje lidovému označení, za nímž se skrývá hora, jejíž svatost je dána svatyní Panny Marie a pobytem muže svatého života - poustevníka. Příbram byla od 13. do 15. století majetkem pražských biskupů a později arcibiskupů. Rozhodující význam měl v historii Svaté Hory rok 1647, kdy do té doby poměrně málou známou kapli získali jezuité a podle plánů Carla Luraga a P. Benjamina Šlajera ji začali od roku 1658 velkoryse přeudovávat na honosný chrám. Hlavní výstavba komplexu proběhla v letech 1658-1675. Postupně se zde zrodilo jedno z nejslavnějších českých poutních míst a významné centrum mariánského kultu v Evropě. Tuto mimořádně cennou památku českého baroka 17. století vyzdobila řada umělců v čele se světoznámým sochařem J. Brokoffem, malířem P. Brandlem a dalšími.

Kostel Nanebevzetí P. Marie s býv. jezuitskou rezidencí - poutní místo Svatá Hora, zapsáno do státního seznamu před r.1988, Památkou od 3.5.1958. Od 24. března 1990 je duchovní správa Svaté Hory opět svěřena kněžím Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristům. Po pádu komunismu navštěvují Svatou Horu poutníci a turisté z celého světa.

ZAJÍMAVOSTI

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské
Kaple sv. Máří Magdalény
Březnická brána, Pražská brána
Svatohorské schody dlouhé 450 m, spojují chrám s městem
Studánka
Stánky
Kalvárie z roku 1692
Svatohorská alej
Svatováclavský dub

STÁLÁ EXPOZICE

V prostorách Svatohorského poutního muzea jsou v rámci sezónních expozic vystavovány cenné předměty ze sbírek Svaté Hory.
V době vánoční jsou v prostorách muzea a Mníšecké kaple každoročně vystavovány betlémy, převážně z dílen příbramských betlémářů.

PROHLÍDKA

Prohlídkový okruh začíná před Svatohorským poutním muzeem a zahrnuje prohlídku ambitů a kaplí, Svatohorských schodů, krápníkové kaple svaté Máří Magdalény, prochází kolem křížové cesty na Svatohorské náměstí a končí v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Součástí okruhu je prohlídka expozice Svatohorského poutního muzea.

 • Délka: s průvodcem 50 minut.
 • min/max počet osob ve skupině: prohlídku pro větší skupinu je nutné rezervovat písemně, faxem, e-mailem
 • Cizojazyčná: prohlídky jsou nabízeny v německém, anglickém, italském a ruském jazyce. Prohlídku s cizojazyčným výkladem je nutné rezervovat písemně, faxem, e-mailem.

OTEVÍRACÍ DOBA

 • Objekt poutního místa je volně přístupný věřícím, poutním výpravám a jednotlivým návštěvníkům. Skupiny turistů a zájezdy organizované cestovními kancelářemi mohou navštívit Svatou Horu jen v doprovodu průvodce ze Svaté Hory.
  Doba prohlídek:
  duben (pouze o víkendech): 9.00-16.00 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
  květen: 9.00-16.00 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
  červen - srpen: 9.00-17.00 hodin (poslední prohlídka v 16 hodin)
  září: 9.00-16.00 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
  říjen (pouze o víkendech): 9.00-16.00 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)

  V jiných případech (tedy mimo uvedené časy a měsíce) je prohlídka s průvodcem možná po předchozí domluvě a při minimální počtu 5 účastníků.

  Vzhledem k tomu, že Svatá Hora je stále živým poutním místem, v době bohoslužeb v bazilice není možná návštěva baziliky ani v rámci prohlídky. Skupina musí vyčkat konce bohoslužby. Zejména v neděli může být nabídka prohlídek vzhledem k bohoslužbám omezena.
 • Svatohorské poutní muzeum
  Jednotné vstupné 10 Kč.
  Děti do 6 let zdarma.
 • Areál
  Pondělí - sobota: 5.45-18.00, neděle: 5.45-16.45
  denně konané mše svaté, více viz webová stránka.

VSTUPNÉ

Cena prohlídky s průvodcem:
dospělí 50 Kč
důchodci, děti (6-16 let), studenti 30 Kč
rodinné vstupné 130 Kč
prohlídka s cizojazyčným výkladem 70 Kč / 50 Kč
děti do 6 let zdarma

DOSTUPNOST

 • Vlakem: žst. Příbram (1,5 km)
 • Pěšky: 600 m z centra města - Václavské náměstí; je zde turistický rozc. Svatá hora

ZDROJ INFORMACÍ: http://svata-hora.cz, www.pribram-city.cz