LYSÝ VRCH U OSADY VYSOKÝ

Negarantovaná informace
Místo:Horní Vítkov
GPS:50°52'1,690"N, 15°0'1,840"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Na svahu Lysého vrchu, blízko státní hranice, se rozkládala osada Vysoký. Její vznik spadá do 17. století a je spojen se správou panství Kateřinou z Redernu. Ves poprvé těžce utrpěla v roce 1745, kdy se tudy z Čech vracela pruská vojska. Byla však obnovena a v roce 1834 zde v 31 domech žilo 185 obyvatel. Nad osadou stával větrný mlýn, za Prusko Rakouské války v roce 1866, byl pruskými vojsky vypálen, údajně proto, že jeho majitel odsud dával zprávy rakouským vojskům o pohybech Prusů.

V roce 1897 byly ruiny přestavěny na restauraci a bizarní rozhlednu. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva zůstala obec neobydlena. V roce 1985 byla osada Vysoký oficiálně zrušena. Dnes na vrcholu nalezneme jen ruiny větrného mlýna a tři vysílače mobilních operátorů. Zanedlouho na tradici větrného mlýna naváže také pět větrných elektráren.

  • Nadmořská výška: 643 m n. m.
  • Vrcholová kniha:


Výhled
Z vrcholu je nádherný rozhled, jak směrem k Liberci a Ještědu, tak na nejvyšší horu české části Jizerských hor Smrk a dále na Frýdlant.

Zajímavost


Služby
  • občerstvení:
  • ubytování: